Studiewijzer Periode 3

advertisement
Studiewijzer Periode 1
2016-2017
KLAS:
havo 4
VAK:
Geschiedenis
BOEK:
Feniks havo
Week
37
38
39
40
41
42
Datum
STOF
AANWIJZINGEN
activiteiten
Hoofdstuk1 : De tijd van jagers
12
september en boeren
1.1 opdrachten maken
Hoofdstuk1 : De tijd van jagers
19
september en boeren
1.2 opdrachten maken
Hoofdstuk 1: De tijd van jagers Leer tijdvak 1 met kenm.
26
september en boeren
Aspecten en par. 1.1 en
1.3 opdrachten maken
1.2
Hoofdstuk 2: De tijd van Grieken
en Romeinen
2.1 opdrachten maken
3 oktober Hoofdstuk 2: De tijd van Grieken Leer tijdvak 1 met kenm.
en Romeinen
Aspecten en hoofdstuk 1
2.2 opdrachten maken
10 oktober Hoofdstuk 2: De tijd van Grieken Leer tijdvak 1+2 met
en Romeinen
kenm. Aspecten,
2.3 opdrachten maken
hoofdstuk 1 en par. 2.1
2.4 opdrachten maken
en 2.2
17 oktober SE-Week
43
44
24 oktober Herfstvakantie
31 oktober Hoofdstuk 3: De tijd van
Monniken en Ridders
3.1 opdrachten maken
Leer tijdvak 1+2 met
kenm. Aspecten,
hoofdstuk 1 en 2
45
Hoofdstuk 3: De tijd van
7
november Monniken en Ridders
3.2 opdrachten maken
Leer tijdvak 1+2 met
kenm. Aspecten,
hoofdstuk 1, 2 en 3.1
46
Hoofdstuk 3: De tijd van
14
november Monniken en Ridders
3.3 en 3.4 opdrachten maken
Leer tijdvak 1+2 met
kenm. Aspecten,
hoofdstuk 1, 2, 3.1 en 3.2
47
Hoofdstuk 4: De tijd van Steden Leer hfdst 1, 2 en 3
21
november en Staten
met kenmerkende
4.1 opdrachten maken
aspecten
Oefentoets
Toets tijdvak 1 en 2
Inleveren
tijdvakdossier tijdvak
1 en 2
Oefentoets
Download