CB: Europees pensioentekort zal vastgoedprijzen opstuwen

advertisement
CB: Europees pensioentekort zal vastgoedprijzen opstuwen
AMSTERDAM - De prijzen van commercieel vastgoed in Europa zullen de komende jaren verder
stijgen door de grotere vraag van pensioenfondsen. Met die voorspelling komt CB Richard Ellis op
basis van een uitgebreide studie naar de toekomstige pensioenvoorzieningen in Europa en de
gevolgen daarvan voor het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen. Om het pensioentekort op te
heffen zullen pensioenfondsen meer in vastgoed moeten gaan beleggen.
In het rapport 'The pensions crisis and the European property market' komt CB Richard Ellis tot de
conclusie dat pensioenfondsen méér in vastgoed zullen moeten beleggen om in te spelen op het
pensioentekort in Europa. Dat tekort wordt door de dalende geboortecijfers en de toenemende
vergrijzing voor de meeste EU-landen een enorm probleem. In veel landen is het aanvullend
pensioen, zoals Nederland dat kent, nog nauwelijks van de grond gekomen. In de vijftien EU-landen
die CB Richard Ellis heeft onderzocht, werd in 2000 10,4% van het bruto nationaal product aan
staatspensioenen besteed. Bij ongewijzigd beleid zal dit percentage oplopen tot 13,6% in 2040. De
jaarlijks investeringen die nodig zijn om de toekomstige staatspensioenen in Europa te kunnen
betalen, zullen tussen de € 150 en € 300 mrd bedragen. CB Richard Ellis heeft berekend, dat wanneer ook rekening wordt gehouden met een herweging van het aandeel vastgoed in de bestaande
beleggingsportefeuilles - pensioenfondsen jaarlijks een volume van minimaal € 24 mrd in vastgoed
moeten beleggen, waarvan een belangrijk deel in Europa zelf. Die € 24 mrd komt bovenop de circa €
100 mrd die nu al via institutionele beleggers jaarlijks zijn weg naar het vastgoed vindt. Het probleem
is dat het aanbod van eersteklas kantoren en winkelcentra - vastgoed waarin traditioneel veel wordt
belegd - onvoldoende is om aan deze groot vraag te kunnen voldoen. De consequentie hiervan is dat
de prijzen onder een sterk opwaartse druk zullen komen te staan, aldus de samenstellers van het
rapport.
Overigens noemt CB Richard Ellis wel een aantal mogelijke oplossingen voor het probleem. Een
oplossing is bijvoorbeeld een vergroting van het aantal sale-and-leasebacktransacties met eigenaargebruikers. Ook zouden pensioenfondsen meer het vizier moeten richten op andere vormen van
vastgoed, zoals recreatie-objecten en zorgcomplexen.
bron; PropertyNL nieuwsbrief
Download