2016-09 werkblad t.b.v. Product Basis

advertisement
Werkblad Product Basis
Titel + evt. ondertitel
NAAM AUTEUR
NAAM ONTWIKKELAAR
Jaar (van publicatie)
Context
[………………………….]
Probleemomschrijving
Probleem
[…………………………………]
Gevolgen
[…………………………………]
Doelgroep
Indicatie

….

……

……

……
Contra-indicaties

………

………

………

………

………
Selectie
(intake, verwijzing, O&A-traject)
[…………………………………]
Doelen
Hoofddoel en subdoel(en)

………

………

………

………
Beschrijving van de interventie-aanpak
Opzet van de interventie
(Onderdelen/volgorde/frequentie/intensiteit en duur)
[…………………………………]
Inhoud van de interventie
PRODUCT BASIS [………]THERAPIE – Titel + evt. ondertitel
Revisiedatum […....]
1
(concrete activiteiten/in fasen. Het betreft de beschrijving van enkele illustratieve
kernactiviteiten per fase)
[…………………………………]
Rol therapeut





………
………
………
………
Materialen
[…………………………………]
Onderbouwing
Welke factoren veroorzaken het probleem?
[…………………………………]
Factoren die door middel van de interventie aangepakt/behandeld/beïnvloed worden
[…………………………………]
Verantwoording vanuit de praktijkervaring
(Theoretische referentiekaders, vaktherapeutische behandelvisie, praktijkervaring)
[…………………………………]
Werkzame elementen op grond van praktijkervaring
(beschrijving van veronderstelde samenhang en enige literatuuronderbouwing)
[…………………………………]
Randvoorwaarden en kosten uitvoering interventie-aanpak
Uitvoering
(Materialen, organisatorische randvoorwaarden, randvoorwaarden voor de cliënt
organisatie)
[…………………………………]
Opleiding en competenties
(Welke opleiding/ welke training(en))
[…………………………………]
Kosten van de interventie
[…………………………………]
Subtypen
(variatie van/op het beschreven product)
[…………………………………]
Ontwikkelgeschiedenis
Betrokkenheid doelgroep
[…………………………………]
Literatuur
(APA-conform)
PRODUCT BASIS [………]THERAPIE – Titel + evt. ondertitel
Revisiedatum […....]
2
Download