schematische weergave van de huidige profielen en vakken

advertisement
Juli 2003
SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE HUIDIGE PROFIELEN EN VAKKEN IN HET VWO
Gemeenschappelijk deel
Vakken nu

Nederlandse taal en letterkunde

Engelse taal en letterkunde

Franse taal en letterkunde 1

Duitse taal en letterkunde 1

Algemene natuurwetenschappen

Maatschappijleer

Geschiedenis

Culturele en kunstzinnige vorming 1

Lichamelijke opvoeding 1
Uren
480
400
160
160
200
120
80
200
160
Vakken nieuw

Nederlandse taal en letterkunde

Engelse taal en letterkunde

Tweede moderne vreemde taal (Frans, Duits,
Spaans, Russisch, Italiaans, Fries, Turks,
Arabisch)

Algemene natuurwetenschappen

Maatschappijleer

Culturele en kunstzinnige vorming 1 of
klassieke culturele vorming

Lichamelijke opvoeding 1
1960
Uren
480
400
480
120
120
160
160
1920
Profiel
Natuur en techniek
Vakken nu

Wiskunde B1,2

Natuurkunde 1,2

Scheikunde 1,2

Profielwerkstuk
uren
760
560
520
Vakken nieuw

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Profielwerkstuk
1840
uren
520
480
440
80
1520
Profiel
Natuur en gezondheid
Vakken nu

Wiskunde B1

Natuurkunde 1

Scheikunde 1

Biologie 1,2

Profielwerkstuk
600
360
400
480
Vakken nieuw

Wiskunde AB (of B)

Biologie

Scheikunde

Natuurkunde

Profielwerkstuk
1840
520
440
440
480
80
1960
Profiel
Economie en maatschappij
Vakken nu

Economie 1,2

Wiskunde A1,2

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Profielwerkstuk
520
600
360
360
Vakken nieuw

Wiskunde AB (of B)

Economie

Maatschappijvak (aadrijkskunde, geschiedenis
of maatschappijleer)

1840
Profielwerkstuk
520
480
440
(of
520)
80
1520
Juli 2003
Profiel
Cultuur en maatschappij
Vakken nu

Moderne vreemde taal 2

Filosofie of moderne vreemde taal 2

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3

Geschiedenis

Wiskunde A1

Profielwerkstuk
320
320
480
360
360
Vakken nieuw

Wiskunde A
480

Cultureel vak (kunstvak, geschiedenis, filosofie, 520
Latijn of Grieks)
(of
600)

maatschappijvak (aardrijkskunde,
440
maatschappijleer of geschiedenis)
(of
520)

profielwerkstuk
80
1840
1520
Vrije deel
Keuzedeel nu
Een examenvak (heel vak of deelvak) te kiezen uit:










een van de vakken uit de profieldelen
Biologie 1
Economie 1
Maatschappijleer 2
Management en organisatie
Informatica
Lichamelijke opvoeding 2
Klassieke culturele vorming
Latijnse taal en letterkunde
Griekse taal en letterkunde
Geheel vrije deel
Totaal
uren
160
280
360
360
280
280
200
480
480
480
520
1000
Keuzedeel nieuw
Twee examenvakken te kiezen uit:
(profiel natuur en gezondheid één examenvak)





een van de vakken uit de profieldelen
management en organisatie
informatica
lichamelijke opvoeding 2
moderne vreemde talen
2x
440
of
480
of
600
440
440
440
480
880
Geheel vrije deel
480
1360
Download