Protocol analyse messtoffen

advertisement
I
protocol analyse stikstofgehalte, fosfaatgehalte en droge stofgehalte in meststoffen, niet
zijnde zuiveringsslib of compost, alsmede de hoeveelheden overige nutriënten.
1.
stikstof (N)
Voor overige anorganische meststoffen en kalkmeststof van anorganische oorsprong:
ISO 5315 - Fertilizers - Determination of total nitrogen - Titrimetric method after
distillation.
Voor overige organische meststoffen en kalkmeststoffen van organische oorsprong:
CSS 99020: Soil, sludge and treated biowaste – Determination of total nitrogen – Dry
combustion method (Dumas) (www.ecn.nl/horizontal).
2.
fosfaat (P2O5)
Voor overige anorganische meststoffen en kalkmeststoffen van anorganische oorsprong:
a. Meststoffenverordening, bijlage IV, Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen methode 3.1.1: Extractie van fosfor oplosbaar in
mineraal zuur;
b. Meststoffenverordening, bijlage IV, Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen methode 3.2 Bepaling van fosfor in extracten
(Gravimetrische methode met chinolinefosfomolybdaat).
Voor overige organische stoffen en kalkmeststoffen van organische oorsprong:
Total phosphorous in soil, biowaste and sewage sludge. (www.ecn.nl/horizontal).
3.
kaliumoxide (K2O)
Voor overige anorganische meststoffen en kalkmeststoffen van anorganische oorsprong:
EN 15477: Fertilizers – Determination of the water-soluble potassium content.
Voor overige organische meststoffen en kalkmeststoffen van organische oorsprong:
Methode BNL-K-1: Bepaling van kalium, oplosbaar in water, in aanwezigheid van
organische stof.
4.
calciumoxide (CaO)
a. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 8.1. Extractie van calcium totaal,
magnesium totaal, natrium totaal en zwavel totaal in de vorm van sulfaten;
b. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 8.6. Manganimetrische bepaling van
het geëxtraheerd calcium na neerslaan in de vorm van oxalaat.
5.
magnesiumoxide (MgO)
a. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 8.1. Extractie van calcium totaal,
magnesium totaal, natrium totaal en zwavel totaal in de vorm van sulfaten;
b. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 8.7. Kwantitatieve analyse van
magnesium met behulp van atoomadsorbtie;
c. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 8.8. Kwantitatieve analyse van
magnesium met behulp van complexometrie.
6.
zwaveltrioxide (SO3)
a. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 8.1. Extractie van calcium totaal,
magnesium totaal, natrium totaal en zwavel totaal in de vorm van sulfaten;
b. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 8.9. Kwantitatieve analyse van
sulfaten.
7.
natriumoxide (Na2O)
a. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 8.1. Extractie van calcium totaal,
magnesium totaal, natrium totaal en zwavel totaal in de vorm van sulfaten;
b. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 8.10. Kwantitatieve analyse van het
geëxtraheerde natrium;
8.
boor (B)
a. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.1. / 10.1 Extractie van micronutriënten
totaal;
b. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 9.3. / 10.3 Verwijdering van organische
verbindingen in extracten van meststoffen;
c. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.4. / 10.4 Kwantitatieve analyse van
micronutriënten in extracten van meststoffen met behulp van
atoomabsorbtiespectrometrie (algemene werkwijze);
d. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.5. / 10.5 Kwantitatieve analyse van
boor in extracten van meststoffen; spectrometrische methode met azomethine-h /
titratiemethode (acidimetrisch).
9.
kobalt (Co)
a. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen, Methode 9.1. / 10.1 Extractie van
micronutriënten totaal;
b. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.3. / 10.3 Verwijdering van organische
verbindingen in extracten van meststoffen;
c. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen ; Methode 9.4. / 10.4 Kwantitatieve analyse van
micronutriënten in extracten van meststoffen met behulp van
atoomabsorbtiespectrometrie (algemene werkwijze);
d. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 9.6. / 10.6 Kwantitatieve analyse van
kobalt in extracten van meststoffen met behulp van atoomabsorbtiespectrometrie /
gravimetrische methode met 1-nitroso-2-naftol.
10. koper (Cu)
a. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.1. / 10.1 Extractie van micronutriënten
totaal;
b. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.3. / 10.3 Verwijdering van organische
verbindingen in extracten van meststoffen;
c. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.4. / 10.4 Kwantitatieve analyse van
micronutriënten in extracten van meststoffen met behulp van
atoomabsorbtiespectrometrie (algemene werkwijze);
d. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.7. / 10.7 Kwantitatieve analyse van
koper in extracten van meststoffen met behulp van atoomabsorbtiespectrometrie /
titratiemethode.
11. ijzer (Fe)
a. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 9.1. / 10.1 Extractie van
micronutriënten totaal;
b. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.3. / 10.3 Verwijdering van organische
verbindingen in extracten van meststoffen;
c. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 9.4. / 10.4 Kwantitatieve analyse van
micronutriënten in extracten van meststoffen met behulp van
atoomabsorbtiespectrometrie (algemene werkwijze);
d. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 9.8. / 10.8 Kwantitatieve analyse van
ijzer in extracten van meststoffen met behulp van atoomabsorbtiespectrometrie.
12. mangaan (Mn)
a. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 9.1. / 10.1 Extractie van
micronutriënten totaal;
b. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.3. / 10.3 Verwijdering van organische
verbindingen in extracten van meststoffen;
c. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.4. / 10.4 Kwantitatieve analyse van
micronutriënten in extracten van meststoffen met behulp van
atoomabsorbtiespectrometrie (algemene werkwijze);
d. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.9. / 10.9 Kwantitatieve analyse van
mangaan in extracten van meststoffen met behulp van atoomabsorbtiespectrometrie.
13. molybdeen (Mo)
a. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 9.1. / 10.1. Extractie van
micronutriënten totaal;
b. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 9.3. / 10.3. Verwijdering van
organische verbindingen in extracten van meststoffen;
c. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 9.4. / 10.4. Kwantitatieve analyse van
micronutriënten in extracten van meststoffen met behulp van
atoomabsorbtiespectrometrie (algemene werkwijze);
d. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 9.10. / 10.10 Kwantitatieve analyse van
molybdeen in extracten van meststoffen met behulp van
atoomabsorbtiespectrometrie / gravimetrische methode met behulp van 8hydroxychinoline.
14. zink (Zn)
a. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.1. / 10.1. Extractie van
micronutriënten totaal;
b. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.3. / 10.3. Verwijdering van organische
verbindingen in extracten van meststoffen;
c. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen Methode 9.4. / 10.4. Kwantitatieve analyse van
micronutriënten in extracten van meststoffen met behulp van
atoomabsorbtiespectrometrie (algemene werkwijze);
d. Meststoffenverordening, Bijlage IV Bemonsterings- en analysemethoden, deel B.
Analysemethoden voor meststoffen; Methode 9.11. / 10.11. Kwantitatieve analyse
van kobalt in extracten van meststoffen met behulp van
atoomabsorbtiespectrometrie.
II.
protocol analyse hoeveelheid organische stof in meststoffen
organische stof
CSS 99023 Sludge, treated biowaste and soil – Determination of loss on ignition.
(www.ecn.nl/horizontal).
III. protocol analyse neutraliserende waarde
neutraliserende waarde
EN 12945: Liming materials – Determination of neutralizing value – Titrimetric methods.
IV. protocol analyse droge stofgehalte in meststoffen.
droge stof
Voor overige anorganische meststoffen en kalkmeststoffen van anorganische oorsprong:
a. ISO 12049 : Solid fertilizers and liming materials- Determination of moisture content Gravimetric method by drying under reduced pressure;
b. EN 13466-1 : Fertilizers - Determination of water content - (Karl Fisher methods) – Part 1:
Methanol as extracting medium.
Voor overige organische meststoffen en kalkmeststoffen van organische oorsprong:
CSS 99022: Soil, sludge and treated biowaste – Determination of dry matter – Gravimetric
method (www.ecn.nl/horizontal).
V.
protocol analyse zware metalen en arseen.
1. Ontsluiting en extractie Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn en As
NEN 6961 : 2005
Milieu – Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van
geselecteerde elementen in water, waterbodem, slib, slibhoudend water, luchtstof, grond
en bouwstoffen.
CSS 99025B Soil, sludge and treated biowaste - Digestion for the extraction of aqua regia
soluble fraction of trace elements (www.ecn.nl/horizontal).
2. Instrumentele analyse Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn en As
Horizontal methoden: (www.ecn/nl/horizontal):
CSS 99026 Soil, sludge and treated biowaste - Determination of elements in aqua regia and
nitric acid digests - Inductively coupled plasma - optical emissions spectrometry
(ICP OES) method.
CSS 99027 Soil, sludge and treated biowaste - Determination of elements in aqua regia and
nitric acid digests - Inductively coupled plasma - mass spectrometry (ICP MS)
method.
CSS 99028 Soil, sludge and treated biowaste - Determination of elements in aqua regia and
nitric acid digests - Flame atomic absorption spectrometry method.
CSS 99029 Soil, sludge and treated biowaste - Determination of elements in aqua regia and
nitric acid digests - Graphite furnace atomic absorption spectrometry method.
NEN 6964 : 2005
Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaireabsorptiespectrometrie met grafietoventechniek.
NEN 6965 : 2005
Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaireabsorptiespectrometrie met vlamtechniek.
NEN 6966 : 2005
Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire
emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma.
3. Instrumentele analyse Hg
CSS 99030 Soil, sludge and treated biowaste - Determination of mercury in aqua regia and
nitric acid digests - Cold vapour atomic absorption spectrometry and cold vapour atomic
fluorescence spectrometry methods
VI. protocol analyse organische microverontreinigingen
PM
Download