Inschrijfformulier Opleiding Dirigent Licht Vocaal

advertisement
Inschrijfformulier Basiscursus Dirigent Licht Vocaal
Locatie:
Ondergetekende,
Volledige naam
en voorletters:
………………………………………………………………………………………..
Roepnaam:
…………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:
…………………………………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:
………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummers(s):
Vast: ……………..………………. Mobiel: …………………….…………
E-Mail:
………………………………………………………………………………………..
BALK-lid
ja / nee (doorhalen hetgeen niet van toepassing is)
Indien BALK- lid, naam zanggroep: …………………………………………………………………………….
(aankruisen hetgeen van toepassing is)
O
meldt zich aan als cursist voor de basiscursus Dirigent Licht Vocaal 2014
Kosten: € 395,00 voor BALK-leden en € 410,00 voor niet-leden.
De opleiding is exclusief reader ad € 15,00.
Met het insturen van het inschrijfformulier verbindt u zich aan de financiële
consequenties van de opleiding. Indien de opleiding tussentijds wordt afgebroken,
zullen de kosten voor rekening van de cursist zijn. Er vindt geen restitutie plaats van
deelnamekosten.
U bent verzekerd van deelname indien:
 U geslaagd bent voor de toelatingstest.
 U het verschuldigde bedrag na toelating hebt overgemaakt
 Er voldoende deelnemers zijn
Datum:
Dit formulier retourneren aan:
Bureau BALK
t.a.v. Marcelle Hermsen
Landfortallee 11
6921 JS DUIVEN
Of via mail [email protected]
Handtekening
Download