Moderne Talen Moder

advertisement
Augustijnenlaan 31-32
2200 Herentals
www.campusdevesten.be
Algemeen Secundair
Onderwijs ASO
2de graad
Latijn met extra Talen
Latijn met extra Wiskunde
3de graad
Latijn – Moderne Talen
Latijn – Wiskunde
Economie met extra Talen
Economie met extra Talen COGNOSCO
Economie met extra Talen CULTUUREDUCATIE
Economie met extra Wiskunde
Wetenschappen
Wetenschappen COGNOSCO
Wetenschappen CULTUUREDUCATIE
Wetenschappen WIELRENNEN
Economie – Moderne Talen
Economie - Wiskunde
Wetenschappen – Wiskunde
Wetenschappen-Wiskunde
WIELRENNEN
Moderne Talen Wetenschappen
Humane Wetenschappen
Humane Wetenschappen COGNOSCO
Humane Wetenschappen CULTUUREDUCATIE
Humane Wetenschappen
Pagina 2 van 32
Augustijnenlaan 31-32
2200 Herentals
www.campusdevesten.be
Studiegebied: Algemeen Secundair Onderwijs
2de graad: ECONOMIE MET EXTRA TALEN CULTUUREDUCATIE
IIde graad
ste
1
’14-‘15
Basisvorming:
AV Godsdienst/Zedenleer
AV Nederlands
AV Geschiedenis
AV Aardrijkskunde
AV Lichamelijke Opvoeding
AV Frans
AV Engels
AV Wiskunde
AV Biologie
AV Chemie
AV Fysica
AV Natuurwetenschappen
de
2
2
4
2
1
2
3
3
4
1
1
1
-
Specifiek gedeelte Economie –talen:
AV Economie
AV Informatica
AV Engels
AV Frans
AV Duits
4
-
CULTUUREDUCATIE:
4
-
-
-
-
’14-‘15
’14-‘15
Pagina 7 van 32
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards