Ik vermoed dat sprake is van de volgende DSM IV stoornis(sen)

advertisement
PSYCHOLOGEN IJBURG: verwijsbrief van huisarts naar Psycholoog
Datum:…………………………………………………………………………….
Bij deze verwijs ik naar u voor basis-generalistische ggz:
Dhr/Mw:…………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………..
Geboren:……………………………………………………………………………
BSN:…………………………………………………………………………………..
Ik vermoed dat sprake is van de volgende DSM IV stoornis(sen):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
aandachtstekortstoornis (DSM:314.XX)
eetstoornis (DSM:307.XX )
anamnestische stoornis/cognitieve stoornis (DSM:294.X)
psychische stoornis door somatische aandoening (DSM:293.XX)
stoornis door een middel (DSM:291.XX, 292.XX)
afhankelijkheid van een middel (DSM:303.XX, 304.XX)
overige aan middelen gebonden stoornissen (DSM:292.XX)
stemmingsstoornis (DSM:296.XX, 300.4, 301.13)
angststoornis (DSM:300.XX)
somatoforme stoornis (DSM:300.81, 300.82 ongedifferentieerd)
pijnstoornis (DSM:307.xx pijnstoornis)
nagebootste stoornis (DSM:300.7 hypochondrie)
seksuele/gender stoornis (DSM: 302.xx)
stoornis impulsbeheersing (DSM: 312.xx)
persoonlijkheidsstoornis (DSM:301.xx)
Er is wel/niet sprake van relatieproblematiek
Er is wel/niet sprake van een aanpassingsstoornis.
Inschatting van de ernst van de problematiek:
0
Licht (product GBGGZ kort: ongeveer 5 zittingen)
0
Matig (product GBGGZ Middel: ongeveer 8 zittingen)
0
Ernstig (product GBGGZ Intensief: ongeveer 12 zittingen)
0
Chronisch (product GBGGZ Chronisch: ongeveer 12 zittingen,
behandeling met name door SPV)
Toelichting bij de
verwijzing:…………………………….…………………………….…………………………….…………
………………….…………………………….…………………………….…………………………….………
…………………….…………………………….…………………………….…………………………….……
……………………….…………………………….…………………………….…………………………….…
………………………….…………………………….…………………………….…………………………….
Met vriendelijke groet,
Naam huisarts:
Download