Document

advertisement
Overheden
Concurrenten
Leveranciers
INVLOEDEN UIT DE MICRO-OMGEVING
Intermediares
Klanten
Natuur
Technologie
Bedrijf
Demografie
INVLOEDEN UIT DE MACRO-OMGEVING
Economisch
Cultureel
Politiek
Figuur 4.1 Belangrijke factoren in de micro-omgeving van het bedrijf
Figuur 4.2 De interne omgeving van het bedrijf
Figuur 4.3 Verschillende afnemersmarkten
Figuur 4.4 Verschillende belangengroepen
Figuur 4.5 Factoren die van invloed zijn op de macro-omgeving van een
bedrijf
DEMOGRAFISCHE OMGEVING
Baby boom
Familie
Bevolking
Scholing
ECONOMISCHE OMGEVING
Economisch
Bestedingspatronen
Figuur 4.6 Vruchtbaarheidspercentages in meer en minder ontwikkelde
landen
Figuur 4.7 De vergrijzende bevolking van Europa: prognose van de groei
tot aan het jaar 2020
Figuur 4.8 Environmental Sustainability Index
NATUURLIJKE OMGEVING
Grondstoffen
Verandering
Energie kosten
Kansen
Vervuiling
Ingrijpen
R&D
TECHNOLOGISCHE OMGEVING
Verbetering
Regulering
POLITIEKE OMGEVING
Wetgeving
Dwang
Belangengroepen
CULTURELE OMGEVING
Waarden
Subculturen
Verschuiving
Download