Hier de titel van deze presentatie

advertisement
Positie van Amsterdam in de internationale
benchmarks
September 2016
1
Internationale benchmarking

Selectie van internationale benchmarks (de ‘lijstjes’) o.b.v. 3 criteria:
o Benchmarks op niveau van Amsterdam (dus niet NL)
o Focus op indicatoren gerelateerd aan de strategie van de Board
o Rapporten met vergelijking van mondiale steden die periodiek uitkomen

Uitkomst: 25 benchmarks onderverdeeld naar volgende categorieën:
Groei
o Generieke concurrentiekracht
o Investeringsklimaat
Innovatie
o Innovatiepotentieel
Focus vanuit de AmecBoard
o Startup ecosysteem
Leefbaarheid
o Leefkwaliteit
o Duurzaamheid
Overig – specifieke thema’s
o Financiële centra
o Bezoekers & congressen
o Wetenschap & studie
2
Selectie van 25 benchmarks
Generieke concurrentiekracht
Startup ecosysteem
Bezoekers & congressen
Cities of Opportunity - PwC
Global Startup Ecosystem ranking Compass
Global Destination Cities Index Mastercard
Global Power City Index - MORI
Institute
European Digital City index - Nesta
European cities marketing
benchmark report - ECM
Global Cities Index & Outlook - AT
Kearney
Leefkwaliteit
International Congress Convention
Rankings - ICCA
Cities in Motion Index - IESE
Quality of Living Index - Mercer
Top international meetings cities UIA
Global City Competitiveness /
Hotspots 2025 - EIU
Safe Cities Index -EIU
Wetenschap & studie
Investeringsklimaat
Duurzaamheid
World University Rankings - QS
Global & European Cities of the
Future - FDI
Sustainable Cities Index - Arcadis
Academic Ranking World
Universities - Shanghai
Winning in Growth Cities Cushman & Wakefield
European City Ranking - Sootfree
World Universities Ranking - Times
Higher Education
Innovatiepotentieel
Financiële centra
Leiden Ranking - CWTS
Innovation Cities Index 2Thinknow
Global Financial Centres Index Z/Yen, QFC
Best Student Cities - QS
Top Innovative Cities - CITIE
3
Generieke concurrentiekracht: Amsterdam behoort tot mondiale topsteden,
maar verliest wat terrein
CITIES OF
OPPORTUNITY 2016 - PWC
Meet de concurrentiekracht
van 30 mondiale steden op
67 indicatoren
GLOBAL POWER CITY
INDEX 2015 - MORI
Meet de aantrekkingskracht
van 40 mondiale steden op
70 indicatoren
1
Londen
1
Londen
2
Singapore
2
New York
3
Toronto
3
Parijs
5
Amsterdam
9
Amsterdam
+/+
Technology readiness
3e
+/+
Bereikbaarheid
3e
+
Intellectual capital & innovation
4e
+
Leefbaarheid
9e
-
Economic clout
10e
-
Economie
16e
-/-
Ease of doing business
14e
-/-
R&D
24e
(Europa: 3e)
(Europa: 4e)
4
Quality of life
Tools for a changing world
Cities of Opportunity: Amsterdam scoort goed op ‘tools for a changing world’
en ‘quality of life’, maar blijft achter op ‘economics’
Intellectual capital and innovation
Technology readiness
City Gateway
Health, safety and security
Sustainability and the natural environment
Demographics and livability
Transportation and infrastructure
Economics
Position
Indicator
Economic clout
Ease of doing business
Cost
#1
#2
#3
London
San Francisco
Paris
#4
Singapore
London
Amsterdam
#3
London
Paris
Beijing
#8
Tokyo
Toronto
Sydney
#7
Stockholm / Sydney
Toronto / Seoul
#5
New York / Paris
London
#6
Singapore
Dubai
Stockholm
# 15
London
New York
Beijing
# 10
Singapore
Hong Kong
London
# 14
Johannesburg
Toronto
Los Angeles
# 15
Amsterdam
5
Global Power City Index: Amsterdam heeft uitstekende internationale
bereikbaarheid, score op R&D en economie is laag en verslechterd
25
22
19
16
13
10
7
1
ranking
3
Accessibility
9
Livability
11
Environment
15
Cultural interaction
16
Economy
R&D
4
24
2015
2010
Toelichting indicatoren:
Economy
Market size
Market attractiveness
Economic vitality
Human Capital
Business environment
Regulations & risks
R&D
Academic resources
Research background
Research achievement
Cultural interaction
Trendsetting potential
Cultural resources
Facilities for visitors
Attractiveness to visitors
Volume of interaction
Livability
Working environment
Cost of living
Security & safety
Living environment
Living facilities
Environment
Ecology
Pollution
Natural
environment
Accessibility
International transportation
network
International transportation
infrastructure
Inner-city transportation
services
Traffic convenience
6
Amsterdam als global city: human capital = zwak punt
GLOBAL CITIES INDEX 2016 –
AT KEARNEY
Meet de ‘global positioning’ van
125 mondiale steden op 27
indicatoren
CITIES IN MOTION INDEX
2016 – IESE
Meet de performance als ‘smart
global city’ van 181 mondiale
steden op 77 indicatoren
GLOBAL CITY COMPETITIVENESS
INDEX / HOTSPOTS 2025 - EIU
Meet de (toekomstige) concurrentiekracht van 120 mondiale steden op
32 indicatoren
1
Londen
1
New York
1
New York
2
New York
2
Londen
2
Londen
3
Parijs
3
Parijs
3
Singapore
22
Amsterdam
6
Amsterdam
13
Amsterdam
(Europa: 8e)
(Europa: 3e)
(Europa: 5e)
+/+
Business activity
+/+
Technology
+/+
Global appeal
-/-
Human capital
-
Human capital
-/-
Human capital
GLOBAL CITIES OUTLOOK 2016:
Amsterdam 8e (future potential)
7
Investeringsklimaat: Amsterdam aantrekkelijk voor buitenlandse
investeringen en stijgt op deze rankings
GLOBAL CITIES OF THE FUTURE
2014/2015 & EUROPEAN CITIES
OF THE FUTURE 2016/2017 – FDI
Meet de aantrekkelijkheid van 130
mondiale en 294 Europese steden
voor FDI (Foreign Direct Investment)
WINNING IN GROWTH CITIES 2015/
2016 – CUSHMAN & WAKEFIELD
Meet de global real estate investment
market, incl. top-25 ranking van top
cities for global investors
Global:
Europe:
1
Singapore
1
Londen
2
Londen
2
Parijs
3
Hong Kong
3
Dublin
16
Amsterdam
7
Amsterdam
1
Londen
2
New York
3
Parijs
8
Amsterdam
(Europa: 4e)
Buitenlandse investeringen in Europa in
periode 2010-2014 (EY)
Aantrekken nieuwe buitenlandse
bedrijven in 2014 (IBM)
1. Londen 2. Parijs 3. Barcelona
1. Londen 2. Parijs 3. Singapore
6. MRA
4. Amsterdam
+/+ Datacenters, hoofdkantoren -/- R&D
+/+ ICT, elektronicasector
8
Innovatiepotentieel: Amsterdam in mondiale top-10 …
INNOVATION CITIES INDEX
2015 – 2THINKNOW
Meet het innovatiepotentieel
van 500 mondiale steden op
162 indicatoren
1
Londen
2
San Francisco
3
Wenen
7
Amsterdam
(Europa: 3e)
… en positie t.o.v. Europese steden is in afgelopen 3 jaar verbeterd
ranking
1
3
5
7
9
11
13
15
2012
2015
Londen
7
1
Wenen
3
3
Amsterdam
9
7
Parijs
5
9
München
6
12
Berlijn
13
14
Kopenhagen
8
15
9
Amsterdam: Innovatiehoofdstad van Europa 2016
10
Amsterdam behoort tot mondiale topsteden qua support van innovatief
ondernemerschap
TOP INNOVATIVE CITIES 2015 –
CITIE
Meet de performance van 40
mondiale steden t.a.v. support op
innovatie en entrepreneurship
1
New York
2
Londen
3
Helsinki
5
Amsterdam
(Europa: 4e)
Sterkten en zwakten t.a.v. rol van de stad Amsterdam (overheid):
Leiderschap:
Infrastructuur:
Openheid:
+/+
Data
+
Connectiviteit
+/+
Regulatie
+
Strategie
+
Huisvesting
+
Exposure
-
Interactie burgers
-/-
Investeringen
-
Launching customer
11
Startups: Amsterdam heeft sterk startup ecosysteem (top-4 Europa)
GLOBAL STARTUP
ECOSYSTEM RANKING 2015
- COMPASS
Meet de top-20 startup
ecosystemen in de wereld op
25 indicatoren
EUROPEAN DIGITAL CITY INDEX
2015 - NESTA
Meet de startup en scale-up
readiness van 35 Europese steden
op 38 indicatoren
Start-ups:
Scale-ups:
1
Silicon Valley
1
Londen
1
Londen
2
New York
2
Amsterdam
2
Stockholm
3
Los Angeles
3
Stockholm
3
Amsterdam
19
Amsterdam
+/+
Access to capital, non-digital infrastructure
+/+
Growth index (3e), international market reach
+
Business & Entrepreneurial culture
+
Performance (startup output)
-
Digital infrastructure
-
Talent
-/-
Market, Lifestyle
-/-
Funding
(Europa: 4e)
12
Leefkwaliteit: Amsterdam in top-10 Europese steden, urban security blijft
achter op gebied van digital en health
QUALITY OF LIVING
INDEX 2016 - MERCER
Meet de leefkwaliteit van
221 mondiale steden op 39
criteria
SAFE CITIES INDEX 2015 EIU
Meet de urban security van 50
mondiale steden op 43
indicatoren
Top10 Europa:
Overall ranking:
1
Wenen
1. Wenen
2
Zürich
2. Zürich
3
München
3. Auckland
4
Düsseldorf
11. Amsterdam
5
Frankfurt
6
Geneve
7
Kopenhagen
Digital security:
17e
(Europa: 3e)
8
Amsterdam
Health security:
13e
(Europa: 8e)
9
Berlijn
Infrastructure safety:
4e
(Europa: 2e)
10
Bern
Personal safety:
9e
(Europa: 2e)
11
22
New York
Tokyo
Londen
Singapore
33
39
5
Hong Kong
Osaka
Amsterdam
Amsterdam
(Europa:
(Europa:
2e) 11e)
13
Amsterdam: sterke uitgangspositie op sociale duurzaamheid, maar
prestaties op gebied van luchtkwaliteit blijven achter
EUROPEAN CITY RANKING
2015 - SOOTFREE
Meet het presteren van 23
Europese steden t.a.v. schoon
stadsverkeer en tegengaan van
luchtvervuiling
SUSTAINABLE CITIES
INDEX 2016 - ARCADIS
Meet de duurzaamheidsperformance van 100 mondiale
steden op 32 indicatoren
1
Zürich
1
Zürich
2
Singapore
2
Kopenhagen
3
Stockholm
3
Wenen
11
Amsterdam
10
Amsterdam
(Europa: 9e)
People – social sustainability
7e
+/+
Promotion of walking & cycling
Profit – economic sustainability
16e
+
Economic incentives
Planet – environmental sustainability
19e
-
Low emission zones & bans of high emitters
-
Non-road mobile machinery
14
Bezoekers & congressen: sterke groei internationale toeristen in Amsterdam,
sterke concurrentie in Europa bij congressen
GLOBAL DESTINATION CITIES
INDEX 2015 – MASTERCARD
Meet aantal internationale
bezoekers (min. 1 overnachting) in
132 mondiale steden
EUROPEAN CITIES MARKETING
BENCHMARK REPORT 2015ECM
Meet totaal aantal overnachtingen
in Europese steden
ICCA RANKINGS 2016 –
Meet het aantal internationale
(roulerende) congressen wereldwijd
1
Berlijn
2
Parijs
1
Londen
1
Londen
3
Barcelona
2
Bangkok
2
Parijs
12
Amsterdam
3
Parijs
3
Berlijn
13
Amsterdam
11
Amsterdam
(Europa: 5e)
 Amsterdam hoogste aantal
+11,6%
(12.57 mln. overnachtingen)
 Amsterdam hoogste groei
(Europa: 11e)
UIA RANKINGS 2015 –
Meet het aantal internationale
meetings in steden wereldwijd
1
Singapore
internationale bezoekers per
overnachtingen afgelopen 2
2
Brussel
inwoner van Europese steden
jaar samen met Istanbul
3
Wenen
11
Amsterdam
(Europa: 7e)
15
Financiële centra: Amsterdam behoort (nog steeds) tot Global Leaders,
verbetering van positie in 2016
GLOBAL FINANCIAL
CENTRES INDEX 2016 - QFC
Meet de concurrentiekracht van
83 mondiale financiële centra op
105 indicatoren
1
Londen
Global Leaders op basis van mondiale
2
New York
connectiviteit, diversiteit en specialiteit
3
Singapore
van financiële centra:
34
Amsterdam
(Europa: 8e)
Europa:
Londen, Parijs, Frankfurt,
Zürich, Dublin, Amsterdam
 Amsterdam ingedeeld bij de 11 Global Leaders
N-Amerika: New York, Toronto
 Hoge volatiliteit als mondiaal financial center
Azië:
Hong Kong, Singapore, Seoul
 Toppositie Amsterdam in 2007: 16e (Europa: 7e)
16
Wetenschap & studie: UvA en VU dalen op internationale rankings, sterke
verbetering Amsterdam als internationale studentenstad
Rankings Universiteiten:
Ranking QS Best Student Cities:
Times Higher Education Rankings –
onderwijs, onderzoek, citaties
UvA
2015-2016
58e
154e
2014-2015
77e
136e
QS World University Rankings –
reputatie, citaties, student/staf ratio
UvA
VU
2016-2017
57e
199e
2015-2016
55e
176e
Shanghai Academic Rankings –
nobelprijs, publicaties, citaties
UvA
VU
2016
101150e
101150e
2015
101150e
98e
CWTS Leiden Ranking –
publicaties, citaties
UvA
VU
2016
70e
97e
2015
68e
64e
VU
9
14
19
24
29
34
39
Europa
Mondiaal

2014
16
36
2016
9
27
A’dam nieuw in top-10 studentensteden Europa:
+/+ leefkwaliteit, kwaliteit onderwijs
-/- (internationale) student mix, kosten,
aansluiting op arbeidsmarkt
17
CONCLUSIES
Sterke en zwakke punten van de internationale concurrentiepositie van
Amsterdam (o.b.v. positie in rankings en trends):
Connectiviteit
Rankings universiteiten
Innovatie
Student city
Data & regulatie
Congressen
Startups
Financiële centra
Toerisme
Digital security
Dienstensector
Luchtkwaliteit
Sociale duurzaamheid
Economie
Quality of Life
R&D
FDI
Human Capital
18
Download