Snelheid - betavakken.nl

advertisement
Krachten
Na deze les kan je:
Wat zwaartekracht,
aantrekkingskracht en gewicht is.
© Ing W.T.N.G. Tomassen
Soorten krachten
Zwaartekracht
De zwaartekracht is de aantrekkende
kracht die een hemellichaam uitoefent op
een voorwerp.
𝐹𝑧 in N
Soorten krachten
aantrekkingskracht
De aantrekkingskracht (g) is de
kracht die een hemellichaam
uitoefent op een massa van 1 kg.
g in N/kg
Object
g in N/kg
Aarde
9,81
Maan
1,62
Mars
3,74
Jupiter
26,01
Pluto
0,73
De aantrekkingskracht hangt af van de grootte van de planeet
Soorten krachten
Aantrekkingskracht
Hoe merken wij op aarde dat andere
hemellichamen aan de aarde trekken?
Soorten krachten
Aantrekkingskracht
Bij gelijke kracht vallen voorwerpen even snel.
o
de sinaasappel wint
o
o
het gelijkspel wordt
o
o
de mandarijn wint
Soorten krachten
Gewicht
De kracht die een voorwerp uitoefent op
een hang- of steunpunt.
𝐹𝑔 in N
Soorten krachten
?
Gewicht
De kracht die een voorwerp uitoefent op een hang- of steunpunt
Gewicht op verschillende planeten
20 kg
tafel
𝐹𝑔 = 32,4 N
𝐹𝑔 = 196 N
Maan
Aarde
Aantrekkingskracht = 1,62
9,81 N/kg
aarde
maan
uitleg
Geen steunpunt = gewichtsloos
In het plaatje zie je een kist
op een tafel staan. De kist
wordt aangetrokken door de
aarde. Hierdoor duwt de kist
op de tafel.
Deze kracht
noem je gewicht.
De skydiver
valt naar
beneden omdat de aarde aan listverse.com
is niet
als
hem Gewicht
trekt. Omdat
dehetzelfde
man
Het gewicht
van een
geenmassa.
kracht uitoefent
op een
is afhankelijk
steunvoorwerp
of hangpunt
heeft de van
aantrekkingskracht.
Als de
man de
geen
gewicht. Hij is
aantrekkingskracht minder
gewichtsloos.
sterk zou zijn (zoals op
andere planeten)
De astronaut
is ook zou het
gewicht van
voorwerpen
gewichtsloos
omdat
hij/zij
veranderen
maar
de massa
ook geen steunpunt heeft.
niet.
Op deismaan
De duiker
ook bijvoorbeeld is
het gewicht
van de
voorwerpen
gewichtsloos
omdat
geen
kleiner
dan
dat
op
aarde
steunpunt of hangpunt is
dekracht
valversnelling
waaromdat
de man
op
ongeveer 6 keer zo klein is.
uitoefent.
home.deds.nl
www.todi.be
uitleg
Download