BIJBELS DENKEN Ondertitel studieblad ten dienste van

advertisement
BIJBELS DENKEN
Ondertitel
studieblad ten dienste van bijbelonderricht; zd
1979 (16, nr. 6): studieblad ter begeleiding bij
het lezen van de Heilige Schrift; jan. 1995
(1NS, nr. 1): een blad ten dienste van
bijbelstudie en evangelisatie
Redactie
K.A. den Breejen (eindredacteur): zd 1975-zd
1989 (12, nr. 8-26, nr. 1); J. van de Westerlaken
(hoofdredacteur): jan. 1995-heden (1NS, nr. 16NS, nr. 11/12); K. Kloppert: jan. 1995-heden
(1NS, nr. 1-6NS, nr. 11/12); K. Mosterd: jan.
1995-heden (1NS, nr. 1-6NS, nr. 11/12);
Categorie
III/vorming
Medewerkers
-
Verschenen van/tot en met
1975-zd 1989 (12, nr. 8-26, nr. 1) en 1995heden=nov/dec/ 2000 (1NS, nr. 1-6NS, nr.
11/12)
Speciale nummers
-
Eigenaar
Stichting Lamp-licht, Woudenberg; jan. 1995
(1NS, nr. 1): Stichting Lamp-licht, Zoetermeer
Uitgever
Stichting Lamp-licht, Woudenberg; jan. 1995
(1NS, nr. 1): Stichting Lamp-licht, Zoetermeer
Autopsie
HDC: 1975-zd 1989 (12, nr. 8-26, nr. 1) en
1995-nov/dec/ 2000 (1NS, nr. 1-6NS, nr. 11/12)
Drukker
Plaats van uitgave
Woudenberg; jan.
Zoetermeer
1995
(1NS,
nr.
1):
Frequentie
8 x p/j; jan. 1995 (1NS, nr. 1): 6 x p/j; 1997
(3NS): 12 x p/j
Omvang
III; jan. 1995 (1NS, nr. 1): II
Formaat
B
Oplage
jan 1995 (1NS, nr. 1): 132
Prijzen
ƒ 20,00 p/j; jan. 1995 (1NS, nr. 1): ƒ 30,00 p/j;
1997 (3): ƒ 40,00 p/j
Foto´s
Tekeningen
-
Bibliografische geschiedenis
vv Studieblad ten dienste van het bijbels
denken, 1967-1975
oi Jada, tijdschrift voor bijbelstudie wo Bijbels
denken, 1986-1994, hetgeen weer wordt va
Bijbels denken; zowel Jada als de tweede reeks
van Bijbels denken beginnen met een nieuwe
jaargangtelling
Achtergrond
Evangelical
Download