Naam persoon (met "De heer" of "Mevrouw", evt. titulatuur, voorletter

advertisement
Naam persoon (met "De heer" of "Mevrouw", evt. titulatuur, voorletter(s))
Adres
Postcode Woonplaats
Datum
Betreft
: datum (dd mmmm jjjj)
: Onderwerp brief
Uw brief van
Uw briefkenmerk
:
:
datum (dd mmmm jjjj)
briefnummer
Geachte naam,
Bij deze bevestig ik de afspraak die wij zojuist telefonisch hebben gemaakt. U bent van harte
welkom op [datum] om [tijd] op [adres]. Tijdens de afspraak zullen wij verder spreken over
[reden afspraak]. Wilt u als u komt uw indicatiebesluit meenemen. Dat is de brief van het
Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) en waarin staat op welke zorg u recht heeft.
Indien ik niets meer van u verneem, ga ik ervan uit dat de afspraak door gaat.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik deze graag van u.
Met vriendelijke groet,
Voorletter(s) of voornaam en achternaam
Functie
Download