Y - Therapeut vinden

advertisement
Praktijk voor transpersoonlijke therapie
Kramer
Ontdek de positieve kracht
van de problemen in uw leven.
drs. Yfke Kramer-Oord
transpersoonlijk therapeut
Adres:
Tel:
e-mail:
KvK:
Zwarte Kijkerweg 23
7313 GC Apeldoorn
06-30809373
[email protected]
53208625
Wilt u uw inzicht in uzelf vergroten? Wilt u ontdekken wie u bent en wat
uw mogelijkheden zijn in het leven? Neem dan contact op met Yfke
Kramer-Oord, transpersoonlijk therapeut.
Voor:
- zelfinzicht,
- bewustwording,
- verandering en
- zelfverwerkelijking.
Op het gebied van:
- persoonlijke,
- relationele en
- werkgerelateerde problemen.
Als transpersoonlijk therapeut wil ik graag samen met u ontdekken hoe u
verder kunt groeien en uzelf kunt blijven ontwikkelen. Tijdens de
begeleiding leert u meer aandacht te richten op uw gevoelens en
emoties en deze liefdevol te accepteren. Hierdoor kunt u weer in contact
komen met uzelf en uw wezenlijke kwaliteiten.
Het belangrijkste bij deze vorm van begeleiden is het samen zijn en het
persoonlijke contact.
U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek via telefoonnummer:
06-30809373. Als u de voicemail inspreekt, dan bel ik u zo spoedig
mogelijk terug voor het maken van een afspraak.
Visie transpersoonlijke therapie
De oorsprong
De mens is in de oorsprong goed. De mens is in staat om liefdevol te zijn
en hij is eerlijk en sociaal voelend. Een gezond kind bezit deze
eigenschappen nog, tot op het moment dat hij te veel beschadigd wordt
door zijn directe omgeving. Uit zelfbescherming neemt het kind afscheid
van zijn oorspronkelijkheid en past zich aan de omstandigheden aan. In
plaats van te leven is het kind gericht op óverleven.Deze aanpassingen
zijn voor hem noodzakelijk, immers het kind is afhankelijk van zijn
omgeving.
De volwassene
De volwassen mens kan wél voor zichzelf zorgen, maar maakt zich
vanuit zijn gewoonte nog steeds afhankelijk van zijn aanpassingen. Het
aangepaste gedrag (niet zelf kiezen, maar moeten) leidt tot neurotisch
gedrag; bijvoorbeeld niet boos kunnen zijn, niet mogen huilen.
Het is de taak van de transpersoonlijk therapeut om samen met de cliënt
de oorspronkelijkheid terug te vinden.
Werkwijze
Problemen als uitgangspunt
Uw problemen zijn het uitgangspunt van de therapie. Uw dagelijkse
ervaringen zullen de basis zijn van de sessies: ‘wat is op dit moment
belangrijk voor u?’
Vaak praten we óver onze problemen, of wat ons bezighoudt. Dit kunnen
we eindeloos volhouden en eigenlijk vermijden we dan om te ervaren
wat we werkelijk voelen.
In de therapie praten we niet over de problemen, maar maken we er een
ervaring van door stil te staan bij wat u voelt en denkt op dit moment.
Hierdoor kunt u zich bewust worden van uw moeiten, gevoelens,
behoeftes en de signalen van het lichaam. Daarnaast kunt u ontdekken
welke mogelijkheden u tot uw beschikking heeft. Maar ook zult u weer in
aanraking komen met ervaringen die pijnlijk voor u zijn geweest en die u
nog steeds met u meedraagt in uw leven en welke vaak ten grondslag
liggen aan uw problemen in het hier en nu.
Veilige omgeving
U opnieuw te openen voor wat u werkelijk voelt, denkt en wilt, vraagt om
een omgeving waarin u zich veilig voelt en liefdevol begrepen door de
ander. Dan is het mogelijk om werkelijk uzelf te ontdekken en uzelf te
zijn. Deze omgeving zal gevormd worden door het contact, de
therapeutische relatie, tussen u en ik tijdens de sessies.
Ik maak gebruik van de basisprincipes van de Gestalttherapie, bioenergetisch lichaamswerk en Jungiaanse psychologie. Daarnaast
besteed ik aandacht aan het werken met het onbewuste door middel van
dromen, visualisaties, imagineren en het werken met sprookjes.
De therapeut
Ik ben Yfke Kramer-Oord en studeerde in 1988 af als
pedagoog/onderwijskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Vervolgens ben ik gedurende 8 jaar werkzaam geweest als
trajectbegeleider en loopbaanadviseur, waarvoor ik in 2000 de
post HBO opleiding Loopbaanbegeleiding aan de Hogeschool IJsselland
te Deventer volgde.
Daarna ben ik 2,5 jaar als begeleider in de psychiatrie werkzaam
geweest.
In juni 2005 heb ik de 4-jarige deeltijdopleiding Transpersoonlijke
Therapie op het CGL (Centrum voor menselijke bewustwording en
spirituele groei) te Noordbroek afgerond. Een opleiding die tevens
therapie is en leidde tot dusdanige persoonlijke groei, dat ik nu zelf graag
anderen met bovengenoemde methoden en vanuit de transpersoonlijke
visie help.
Ik ben aangesloten bij Vereniging voor Transpersoonlijke Psychosociale
Therapeuten.
Logo
Mijn logo is de eerste letter van mijn naam, maar tevens een afbeelding
van een weg die zich splitst in twee wegen. Dit symboliseert voor mij het
maken van keuzes. Als ik een probleem heb, dan is het voor mij een
grote opluchting om tot de ontdekking te komen dat ik altijd kan kiezen.
Ik hoef niet altijd aan verwachtingen van anderen te voldoen, maar mag
mijn eigen pad kiezen en volgen. Voor mij persoonlijk is het mijn grote
drijfveer om anderen hierin te begeleiden met als doel uiteindelijk je
eigen weg kiezen in het leven.
Tarieven
Een intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten en kost EUR 55,00
inclusief btw.
Een sessie duurt gemiddeld 60 minuten en kost EUR 75,00 inclusief btw.
Een aantal verzekeraars vergoedt een deel van de kosten voor deze
therapie. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de website van
de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychosociale Therapeuten,
www.vtp.nu.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards