Zuigeling Lichamelijke ontwikkeling Zorgaspecten Communicatieve

advertisement
Zuigeling
Lichamelijke
ontwikkeling
• Groei: zie verwijzing
naar groeidiagrammen
op
http://www.trajectvenv.nl
• Grove motoriek:
- van liggen tot staan en
lopen: zie
ontwikkelingsschema
• Fijne motoriek:
- pasgeborene: gesloten
handen
- hele 1e jaar: stopt alles
in de mond
- 5 mnd: grijpen wat hij
ziet liggen
- 6 mnd: grijpen wat hij
ziet
- 7 mnd: overpakken
Zorgaspecten
Communicatieve
ontwikkeling
Pasgeborene:
• Mictie:
Hoeveelheid, kleur en geur • Geen taalgebruik, wel
van de urine is belangrijk
geluid en hoort veel.
Belangrijk balans voor
• Defecatie:
de betekenis van
Borstvoedingluiers meestal
woorden
vaker dan
3 maanden:
flesvoedingluiers
• Reactie op ouders,
• Slapen:
laat zich wel horen en
Eerste maanden: slaapt
laat zien hoe hij zich
ongeveer 16 uur
voelt
gelijkmatig verdeeld over
4-6
mnd:
24 uur
Na 4 maanden: slaapt
• Reageert op
meestal ’s nachts door en
verzorger, glimlacht en
overdag in 3 periodes
lacht, huilt en sputtert
Op eenjarige leeftijd:
tegen; reageert ook
slaapt ongeveer 13 uur
motorisch; brabbeltaal
met 2 korte slaapjes
7 maanden:
overdag
• Fase van
eenkennigheid;
• Huilen betekent
mimiek van het kind;
honger, vieze luier of
aandacht (3 uur p/d bij
protesterend huilen
> 9 maanden:
jonge zuigeling)
• Krijgt eerste tanden na • Duidelijke interactie:
papegaaien; trots op
5 maanden
wat ze kunnen,
• Grote fontanel sluit na
gevoelig voor reacties
1 à 2 jaar. Kleine na 6
van anderen;
weken
verzetten tegen het
aankleden
Sociaal-emotionele
ontwikkeling
• Hechtingsgedrag
• Cognitieve ontwikkeling
• Senso-motorische
ontwikkeling: zie
schema vlgs Piaget
Peuter (1-4 jaar)
Lichamelijke
ontwikkeling
• Groei: iets minder:
50%, ongelijkmatige
lichaamsgroei
• Nog buikademhaling
• Trap lopen, achteruit
lopen, duwen
• Leert spelen en steekt
niet alles in de mond
• Oefening ooghandcoördinatie
• Zindelijkheid
• Tekenen (cirkels) en
kleuren kiezen
• Grove motoriek
ontwikkelt verder
Zorgaspecten
•
•
•
•
Communicatieve
ontwikkeling
Grotere porties
• Taalgebruik ↑ zowel
gevarieerd en gezond
zeggen van woordjes
eten
als begrijpen
Start
• Woorden combineren
zindelijkheidstraining
met mimiek en gebaren
voor overdag
• Papegaaien van zinnen
11 tot 12 uur slaap
met intonatie van bijv.
nodig per 24 uur. Nog
ouders
een middagdutje nodig. 2 jaar:
Bij 2,5 jaar is melkgebit • Woordenschat van
200-300 woorden
voltooid. Aspect ligt op
goede mondverzorging • Begrip “ik”
en leren tandenpoetsen 3 jaar:
• Woordenschat 900
woorden
• Grammatica met
hoofdzinnen
• Vragen stellen
• Bewustwording
omgeving
Sociaal-emotionele
ontwikkeling
• Gaat op pad, maar
komt steeds een
knuffel halen
(veiligheid)
• Zand eten
• Parallel spel
• Houdt van gezelligheid
• Eigen willetje, graag
zelf doen
• Imitatie broer of zus
• Via spelen stimuleren
van cognitieve en
motorische
ontwikkeling en
emoties worden
verwerkt
Kleuter (4-6 jaar)
Lichamelijke
ontwikkeling
• Lichaam wordt slanker
door de
lichaamsbeweging
• Visus optimaal
ontwikkeld voor de
leeftijd
• Trappen klimmen,
hinkelen, springen en
touwtjespringen. Kan
ballen vangen
• Fietsen op een
driewieler
• Links- of rechtshandig
• Knoopjes losmaken,
papier recht knippen,
veters strikken
• Kan zichzelf wassen
• Eet met de vork en
zonder knoeien met de
lepel
• Tekent een vierkant
Zorgaspecten
•
•
•
•
Communicatieve
ontwikkeling
Grotere porties met
• Woordenschat 2000
dezelfde samenstelling
woorden per jaar meer
als de peuter
• Hoofd- en bijzinnen
Zindelijkheid voor
• Overgeneraliseren
ontlasting is 4 jaar, ’s
regels (ei – eien, slapen
nachts droog met 5
– slaapte)
jaar
• Nieuwsgierig: waarom?
11 tot 12 uur slaap
• Begrip communicatie
nodig per 24 uur.
tussen personen
Soms nog een
• Begin van abstractie
middagdutje nodig.
• Belevingswereld is
Het melkgebit is
fantasie; werkelijkheid
voltooid. Wisseling
en fantasie door elkaar
begint ongeveer op 5- • Zingen graag
jarige leeftijd
• Verleden, heden en
toekomst onbekend
fenomeen
Sociaal-emotionele
ontwikkeling
• Gedachtewereld bevat
nog veel magische
elementen
• Vadertje-moedertje
spelen
• Schuldgevoel (sociaal
gevoel)
• Krijgt vriendjes
• Leren compromissen te
sluiten
• Doelgericht spelen
• Magisch denken
• Visueel ingesteld
Schoolgaand kind (6-12 jaar)
Lichamelijke
ontwikkeling
• Groeien tot 160 cm
(12-jarige leeftijd),
soms snellere
groeispurt op jonge
leeftijd (9)
• Lichaam wordt
hoekiger en langer
• Hoofd groeit langzamer
doordat de hersenen
langzamer groeien
(myelinisatie met 7 jaar
compleet)
• Vanaf 6 jaar wisselen:
eerst snijtanden en
later de hoektanden en
kiezen (9-13 jaar);
verstandskiezen later
• Teamsporten, betere
oog-handcoördinatie
• Meer spierkracht te
ontwikkelen door
training
Zorgaspecten
•
•
•
Leren gezond te eten.
Fatsoenlijk eten, dus
niet met volle mond
praten. Leren met
“vette happen”
omgaan
Zindelijk
11 uur slaap nodig
voor 6-7-jarigen. 9 uur
slaap per nacht voor
12-jarigen
Communicatieve
ontwikkeling
• Moedertaal omzetten
in geschreven taal
(grammatica)
• Begrijpend lezen en
zelf een verhaal
schrijven
• Drang naar
kennisvergaring ↑
• Vragen om
duidelijkheid
• Uitproberen van
grenzen
Sociaal-emotionele
ontwikkeling
• Doelgerichtheid; vlijt en
ijver
• Competitiegedrag
• Kan zich concentreren
op zijn werk
• Oorzaak-gevolg bij
concrete
gebeurtenissen
• Gevoelig voor
symboliek
• Normbesef aanwezig
(belangrijk om lief
gevonden te worden)
• Gevoelig voor
complimenten
• Minderwaardigheid kan
ontstaan
• Pesten/problemen met
en op school
Tiener (12-22 jaar)
Lichamelijke
ontwikkeling
Zorgaspecten
Communicatieve
ontwikkeling
Sociaal-emotionele
ontwikkeling
•
•
•
•
•
Ontwikkeling
secundaire
geslachtskenmerken
Groeispurt
•
•
•
Grote porties eten. Wel
zorgen voor
afwisselende en
gezonde voeding
Veel slaapbehoefte
niet verwarren met
luiheid
Verstandskiezen
komen door
Seksuele ontwikkeling
•
•
•
•
Gecodeerd
taalgedrag, turbotaal
Onzeker gedrag
Behoefte aan
erkenning in de
leeftijdsgroep
Verpakte
boodschappen aan
ouders
Afzetten tegen…
•
•
•
•
•
•
•
Identiteit versus
rolverwarring
↓ Stabiliteit in de
emoties
Behoefte aan autonomie
Veel conflicten en
discussies
Experimenteergedrag
Verliefdheden
Normen en waarden
kind versus ouders
Formeel-operationeel
denken
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards