Planning wiskunde 5NB (4u) 2012-2013

advertisement
Planning wiskunde 5NB (3 uur)
schooljaar 2012-2013
leerkracht : Ruud Jongerius
handboek : Delta Nova,3B en 4A (leerweg 4) en delta nova staistiek 3/4
Maand
Week onderwerp
september
36
Inleiding tweedegraadsfuncties
37
H2 : f(x)= ax^2, f(x)= a(x-x)^2+b
38
De functie f(x)=ax^2+bx+c
39
H3:Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
oktober
40
H3:Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
41
H6: Goniometrie sinus en cosinus en tangens
42
Goniometrie sinus en cosinus en tangens
43
Omrekenen van graden naar radialen
44
VAKANTIE
november
45
Oppervlaktes en inhouden
46
Oppervlaktes en inhouden
47
Exponentiele functies en verschil met lineair functies
48
Exponentiele functies en verschil met lineair functies
december
49
Examens
50
Examens (ma/di)
51
Statistiek gemiddelde , modus en mediaan
52
VAKANTIE
januari
1
VAKANTIE
2
H3 Statistiek standaarddeviatie
3
Statistiek Gegevens vergelijken
4
Kansberekening De wetten
5
Kansberekening Berekeningen , boomdiagrammen
februari
6
Kansberekening
7
VAKANTIE
8
De functie f(x)=a/x
9
De functies f(x) =( ax+b)/(cx+d)
maart
10
Domein, asymptoten, centrum
11
Nulpunten en snijpunt met de y-as
12
afronding
13
VAKANTIE
april
14
VAKANTIE
15
Verdieping parabolen en hyperbolen
16
Verdieping parabolen en hyperbolen
17
Verdieping goniometrie
mei
18
Verdieping goniometrie
19
Verdieping statistiek
20
Verdieping kansberekening
21
VAKANTIE
22
Examens
juni
23
Examens ( ma/di)
24
Rekenkundige vaardigheden met machten
25
26
Download