agenda-alv-2-maart-2016

advertisement
ridderkerk.vvd.nl
Agenda algemene ledenvergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:
woensdag, 2 maart 2016
aanvang 20:00 (zaal open 19.30 uur)
Kantine VV Rijsoord, Vlasstraat 10 Rijsoord, Ridderkerk
Agendapunten:
1. Opening, vaststellen agenda
2. Goedkeuring jaarrekening 2015
3. Vorming lokaal netwerk met Barendrecht en Albrandswaard (voorstel volgt)
4. Wat verder ter tafel komt
5. Afsluiting
Download