Reglement: Retributie op de privatieve ingebruikneming van het

advertisement
Reglement: Retributie op de privatieve ingebruikneming van het openbaar
domein met het oog op de inrichting van horecaterrassen
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten
behoeve van de gemeente een retributie gevestigd op de privatieve ingebruikneming van het
openbaar domein met het oog op de inrichting van horecaterrassen.
Artikel 2
De horeca uitbater is de gemeente een retributie verschuldigd van 200,00 EUR voor het gebruik
van de windschermen. De retributie geldt voor een standaardterrasopstelling tot maximaal 14
lopende meters windschermlengte. Voor elke bijkomende, volledige lopende meter
windschermlengte is een bijkomende retributie van 15,00 EUR verschuldigd.
Artikel 3
De retributie dient betaald te worden binnen de 30 dagen na verzending van de vergunning aan de
horeca uitbater.
Artikel 4
De schorsing of intrekking van de vergunning overeenkomstig artikel 5 van het reglement
betreffende de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein met het oog op de inrichting
van horecaterrassen heeft de proportionele terugbetaling van de retributie aan de horeca uitbater
als gevolg.
De schorsing of intrekking van de vergunning overeenkomstig artikel 20 van het openbaar domein
met het oog op de inrichting van horecaterrassen heeft geen terugbetaling als gevolg.
Artikel 5
De in voorgaande artikelen vastgestelde retributies worden ingevorderd volgens de procedure en
de voorwaarden voor de facturatie van niet-fiscale ontvangsten, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013.
Gemeentebestuur Zingem – Alfred Amelotstraat 53 – 9750 Zingem – NIS 45057
tel. 09 389 01 00 – fax. 09 389 01 49 – [email protected] – www.zingem.be
Download