PPTX

advertisement
Nederlands deeltijd jaar 2 | Gerbrich de Jong en Henk Wolf | college 1
3.1 - Inleiding
3.2 - Hoe overtuig ik iemand met logische
argumentatie?
 3.3 - Wat zijn drogredenen en hoe worden ze
gebruikt?
 3.4 - Hoe verloopt een polemiek en hoe volg je
die kritisch?
 3.5 - Hoe maak je een betoog aantrekkelijk?
 3.6 - Hoe argumenteren cartoonisten bijna
zonder woorden?
 3.7 - Groepsdebatten
 3.8 - Uitloop/proefcollege





Blackbourd Course
Boek
Extra materiaal (uitgereikt
tijdens de colleges)
Na dit college
 Ken je technische en niet-technische
retorische middelen;
 Kun je het verschil uitleggen tussen
overtuigen en bewegen;
 Weet je wat cognitievedissonantiereductie is.
Helen de Hoop en Ronald Plasterk in De Wereld
Draait Door


Wie overtuigt je?
Wat valt je op?


Leon Festinger
When prophecy fails
(1957)

Vloedgolf voorspeld op
21 december 1956
Vloedgolf komt niet
Groep ziet dit als
bevestiging van eigen
geloof





Psychologische term
De spanning die ontstaat als iemand
kennisneemt van feiten die strijdig zijn met
de eigen overtuiging
Aangenomen wordt dat mensen cognitieve
dissonantie zoveel mogelijk reduceren

Logisch redeneren (hoofdstuk 2)
Download
Random flashcards
Create flashcards