Aan de leden van de Ledenraad

advertisement
Programma voorjaarsbijeenkomst 2015 afdeling Noord
19.15 uur
Ontvangst
19.30 uur
Opening, mededelingen en actualiteiten Huurcommissie
19.45 uur
de heer ing. Jan van Veen (Geveke adviesbureau)
Energielabeling 2015
20.00 uur
voorzitter van Vastgoed Belang, de heer Jan Kamminga, vertelt u over zijn
ervaringen als voorzitter van de Dialoogtafel Groningen.
Wat is de juridische positie van beleggers ten aanzien van de
aardbevingsproblematiek?
20.20 uur
de heren mr. Marco Dijsselhof en mr. Jeroen Knot
(Trip Advocaten & Notarissen) geven een presentatie:
21.20 uur

NAM – aansprakelijkheid en de “ Tijdelijke regeling
waardevermeerdering woningen”

Risicoaansprakelijkheid gebrekkige opstal

Gebrekenregeling en puntentelling

Nieuw bouwbesluit

De stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen
(stichting WAG)
de heer Co Koning, directeur van Vastgoed Belang,
brengt u op de hoogte van het nieuwe woningwaarderingsstelsel
21.45 uur
Sluiting en netwerkborrel
22.30 uur
Einde bijeenkomst
Waar en wanneer vindt de bijeenkomst plaats?
maandagavond
16 maart 2015
Fletcher Familiehotel Paterswolde
www.familiehotelpaterswolde.nl
tel. (050) 30 95 400
Groningerweg 19
9765 TA Paterswolde
Download