Overzicht van de geschiedenis in De Nederlanden

advertisement
Overzicht van de geschiedenis in De Nederlanden
en de ontstaansgeschiedenis van de Aarde
Geschiedenis van de Aarde en
de evolutie
10-20
miljard
4.6
miljard
600
miljoen
245
miljoen
65
miljoen
2.5 milj 10.000
Oerknal & ontstaan heelal
Precambrium
Ontstaan Aarde en Maan
Phanerozoïcum
Mesozoïcum
Kenozoïcum
Pleistoceen
Prehistorie van de Nederlanden
240.000 8.000
8.000 5.300
5.300 2.100
Oude Steentijd en IJstijden
Midden Steentijd
Nieuwe Steentijd
2.100 600
Bronstijd
600 58
IJzertijd
Geschiedenis in de
Nederlanden
58 voor
Julius Caesar
De Romeinse tijd
Christus
Augustus
Nero
Andere keizers
406 na
Christus
406 - 481
481
De grote Volksverhuizingen
Het
Merowingen
Frankische
Rijk
Karolingen
Clovis
Dagobert
Pippijn II
Pippijn III
Karel de Grote
Lodewijk de Vrome
843
843 - 1648
Lotharingen en het Duitse Rijk
Karel de Kale
Lotharius
Lotharius II
Lodewijk III
Arnulf van Karinthi•
Zwentibold
Koenraad
Hendrik I
922 -
Het Hollandse Huis
Dirk I van Holland
Otto I
1299
Dirk II
Hendrik III
Dirk III
Dirk IV
Hendrik IV
Floris I
Barbarossa
Floris III
Willem I
Otto IV
Floris IV
Philips van Zwaben
Willem II
Floris V
Frederik II
Jan I
Willem II
Jan II
1300 1349
Het Henegouwse Huis
Willem III
Lodewijk van Beieren
Willem IV
Margaretha
Lodewijk
Willem V
1349 1433
1433 -
Het Beierse Huis
De Bourgondische overheersing
Albrecht van Beieren
Philips de Stoute
Willem VI
Jan zonder Vrees
Jacoba van Beieren
Philips de Goede
Maria van Bourgondi• strong>
Philips de Goede
Karel de Stoute
1482
1482 1568
Frederik III
De Habsburgers
Willem
van
Oranje
1568 1587
De 80jarige
oorlog
Lumey
Max. v. Oostenrijk
Frederik III
Philips de Schone
Karel V
Willem van Oranje
Philips II
Margaretha v. Parma
Philips II
Alva
Requesens
Don Juan
Johan Oldebarnevelt
Matthias
Hertog van Parma
Maurits
Prins van Anjou
Graaf van Leicester
1587 1648
De Republiek
De 80jarige
oorlog
Hertog v. Parma
Philips II
Albert van Oostenrijk
Spinola
Maurits
Het 12jarig
bestand
Hendrik van den Bergh
Willem Lodewijk
Markies van Aytona
Philips III
Oldebarnevelt
Don Ferdinand
Francisco de Melo
Ernst Casimir
Philips IV
Don Juan
Frederik Hendrik
Castel Rodrigo
Willem Frederik
Leopold van Oostenrijk
1648 1697
De Republiek
Koning / Stadhouders
Frederik Hendrik
Willem II
Willem III
Landsadvocaat / raadspensionaris
Jacob Cats
Adriaan Pauw
Johan de Witt
Download