Examen weefselleer juni 2012: Theorie: 40 meerkeuzevragen +

advertisement
Examen weefselleer juni 2012:
Theorie:
40 meerkeuzevragen
+ tekening van borstklier, neurohypofyse, hersenvliezen, EM-beeld van arteriool
Enkele voorbeelden:
Welk zakje ligt rond het hart?
Epicard, pericard, myocard, endocard
Wat is continue met het lumen van de urinaire pool van de glomerulus?
proxmiale tubulus: pars recta; proximale tubulus, pars contorta; distale tubulus pars contorta; distale
tubulus: pars recta
Vraag ivm haarfollikel
Vraag ivm stratum granulosum
Vraag ivm thymus (wat klopt niet ivm de thymus)
Wie heeft afferente (of was het nu efferent?) lymfevaten
Lymfeknoop, milt, tonsil, thymus
Vraag ivm vasa recta
Wat heeft drie spierlagen
Ductus efferens; ductus epidydimis; ductus ejaculatorius; ductus deferens
Vraag ivm vesica seminales (wat klopt niet)
Vraag ivm pneumocyt type I (wat klopt er niet)
Tot welke laag behoort tot de chororoïdea?
Welke klier zit niet in de maagpylorus
Wat is onjuist ivm longalveolen
Vraag ivm Panethcellen
Welk type kraakbeen zit in de epiglottis
Tussen wat ligt de ductus alveolaris in het respiratoir stelsel
Combinatie maken: wat bij welk type epitheel
Tubuli seminiferi, veneuze sinussen in pars spongiosa van penis, nog 2 dingen en combineren met 4 types
van epitheel
Juiste weg van inhibitoire pathway van korrelcellen
Vanaf welk stadium spreekt men van granulocyten
Primordiaal follikel; unilammelair; multilammelair; antraal follikel
Wat is juist (of fout) ivm Leydigcellen
Wat zit in de eerste korrellaag van het cerebrum
Wat ontspringt uit de Aa Interlobulares
1
Hoe verloopt de circulatie in de bijnier?
Uit welk epitheel is de vaginawand opgebouwd
…
Practicum:
A) 10 foto’s van preparaten: benoem telkens elk preparaat en het aangeduide detail
B) Preparaat tekenen plus benoemen, duid telkens de gepaste structuren aan (eventueel in
uitvergroot detail tekenen)
2
Download