programma 2017 versie 2016-11-23(2)

advertisement
Programma400jaarStadhuisGennep2017
datum/periode
activiteit
details
organisatie
21januari2017
jan.t/mdecember
jan.t/mjuni
jan.t/mjuni
15februari2017
16maart2017
voorjaar
voorjaar
voorjaar
2april2017
4april2017
7mei2017
6meit/m9sept.2017
18mei2017
10/11juni2017
10juni2016
18juni2017
18junit/m27augustus
24juni2017
1en2juli2017
1juli2017
zomer
8juli2017
15juli2017
22juli2017
29juli2017
5augustus2017
12augustus2017
19augustus2017
26augustus2017
29augustus2017
najaar
najaar
10en11september2017
14september2017
24september2017
7oktober2017
25oktober2017
11en12november2017
9en10december2017
21december2017
Openinggedenkjaar
500jaarReformatie
ScholenprojectenBO
ScholenprojectenVO
Lezing
lezing
Concerten
Natuurwandelingen
Stadswandelingen
DeGitaarsalon
Lezing
Fietstochteeuwenlanggrenzenloos
Expositie
Lezing
Kunstentheatermarkt
ConcertEricFennis,VaughanSchleppenMaaikeRoelofs
Sacramentsprocessie
Expositie
GildenOntmoetingsdag
HistorischeMarkt
Lezing
Stadswandelingen
MuziekgezelschappeninkernGennep
Pruuvemmment
Concert
LichtKlassiek
JazzinNierstown
nognaderintevullen
concert
PasarMalam
Lezing
Natuurwandelingen
Stadswandelingen
OpenMonumentendagen
lezing
OecumenischeKerkdienst
Concert
Lezing
Bombakkesweekend
HistorischeKerstmarkt
Kaarsjesavond
OntvangstenOpenDagStadhuis
GemeenteenRegiegroep
lezingen,concertenexpositievanuit500jaarReformatie
StichtingJohannesEngelen
schoolbreedprogrammathema1ehelft17eeeuw
werkgroepbasisonderwijs
1.vanuitkunstperspectief;2.vanuithistorischperspectief
ElzendaalCollegeenAugustinianumGaesdonck
Prof.Dr.MiekeHoogkamp-Korstanje
StichtingJohannesEngelen
deheerHansvandenBroek
StichtingVriendenMuseumhetPetershuis
noggeendetailsbekend
diverseorganisaties
landschapsbelevingvanaf17eeeuw
IVN
specifiekhistorischestadswandelingen
Stadsgidsen/VVV
Concertinhettekenvan400jrmuziek
PodiumRoepaen
Prof.Dr.SjaakKroon
StichtingVriendenMuseumhetPetershuis
EenfietstochtvanGennepnaarGoch
SamenwerkingGennep/Goch
GennepReformatiestad
StichtingJohannesEngelen
Drs.ReggyHavekes
StichtingVriendenMuseumhetPetershuis
NKCendiverseanderen
Summmertimei.s.m.NKC
HervormdekerkGennep
Organisatiecomité400jaarstadhuis
Eeneeuwenoudetraditieherleeft
Summmertimei.s.mparochieendekenaat
Viereeuwengeschiedenis
MuseumhetPetershuis
gildenuitregio
Summmertimeende3gemeentelijkeGilden
oudeambachten,gebruikenenveelactiviteiten
Summmertimeenveleanderen
mevrouwChristianneMuusers
HistorischeKringMaasenNiers
specifiekhistorischewandelingen
Stadsgidsen/VVV
Hafa'senkoren
Summmertimeenveleanderen
inhettekenvanhistorie
Summmertimeenveleanderen
NadaraGypsyWeddingBand
Summmertime
nognaderintevullen
Summmertime
nognaderintevullen
Summmertime
nognaderintevullen
Summmertime
LaTrèsIllustreCompagnieduChatNoir
Summmertime
Indoneschemarkt;afsluitingSummmertime2017
SummmertimeenMoluksegemeenschap
deheerHansvandenBroek
StichtingVriendenMuseumhetPetershuis
landschapsbelevingvanaf17eeeuw
IVN
specifiekhistorischestadswandelingen
Stadsgidsen/VVV
thema'Boeren,burgersbuitenlui'
CultuurhistorischPlatform
MaertenVerstegen´Geneeskundeenkunst,eenintiemerelatie´StichtingVriendenMuseumhetPetershuis
ProtestantseKerk
ProtestantseGemeentei.s.mSt.JohannesEngelen
ConcertrondomLaQuatriinkerkMilsbeek
LaQuatri
deheerPeterPeeters
St.JohannesEngelen
Speurtocht,feestavondenPrinzentreffen
CarnavalsverenigingBombakkes
wintersesferenopdeMarkt
Summmertime
sfeervolleafsluitingjubileumjaar
StichtingJohannesEngelen
Download