Kwadratische verbanden

advertisement
2.2 Afronden
K. van Dorssen
Decimale Getallen
“Kommagetallen”
Komt voor bij:
Geld (bv: € 345,89)
Gewicht (bv: 45,348 kg)
enz…?
Getal op twee “decimalen”:
5,82
Getal op vijf “decimalen”:
3,74932
Rekenregels
Duizendtallen
Honderdtallen
Voor de
komma
Tientallen
Eenheden
1 734 , 567
Na de
komma
Tienden
Hondersten
Duizendsten
Download