Werkdagen per jaar

advertisement
Verrichtingen getal
Eddy Reynders, huisarts, 2009
Patiënten per dag
•
•
•
•
•
Aantal patiënten
Aantal contacten/jaar
Verrichtingen getal
Werkdagen
Consulteenheden per dag
Patiënten per dag per praktijk
Contacten /dag
Consulten
Consult> 20 min
Aan Reken factor Consult
tal
eenheid
20
1
20
2
2
4
Visite
1,5
1,5
2,25
Visite > 20 min
0,5
2,5
1,25
Telefoon
6
0,5
3
Herhaal recept
19
0,5
9,5
Verrichtingengetal
• Gemiddelde aantal consulteenheden/ per
patiënt/ per jaar/ per praktijk / per huisarts.
• Patiëntenzorg sec, niet de administratie.
Verrichtingen getal
• Varieert sterk per praktijk
• Hoger bij:
-
meer ouderen
meer vrouwen
lager opleidingsniveau
gezondheid als slecht ervaren
niet westerse allochtonen
Variatie per praktijk
Variatie per praktijk
en per dokter
Verrichtingen getal
Varieert sterk per praktijk ook als voor al
deze factoren wordt gecorrigeerd
1,7 – 5,4
De factor praktijkvoering is dus 3,7 per
patiënt!
Welke van de onderstaande
factoren heeft de meeste invloed
op uw verrichtingen getal
•
•
•
•
•
•
•
•
Terugbestel beleid
Inloopspreekuur
Verhouding consult/visite
Telefonisch spreekuur
Triage assistente /instroommanagement
Zelfstandig werkende assistente
Geslacht
Delegatie
Wat heeft invloed op uw
verrichtingen getal
•
•
•
•
•
•
•
Zelfstandig werkende assistente.
Verhouding consult visite.
Duur van het consult.
…
…
…
…
Download