OVERGANGSNORM NIVEAU 3-4: SPORT EN BEWEGEN

advertisement
OVERGANGSNORM NIVEAU 3-4: SPORT EN BEWEGEN
SCHOOLJAAR 2012-2013 (COHORT 2012)
OVERGANG VAN 1e NAAR 2e LEERJAAR (Niveau 3 of niveau 4)
Bevorderd naar 2e leerjaar niveau 3
1. Alle 12 leereenheden zijn voldoende afgesloten
Type 1: Lesgeven
Type 2: Organiseren
Type 3: BPV
2. Er zijn maximaal 4 onvoldoende onderdelen verdeeld over
alle leerleenheden, dus maximaal 2 per leereenheid. Tevens
mogen er niet meer dan twee onvoldoendes per vak zijn.
3. Een aanwezigheidspercentage van minimaal 85% (waarvan
75% actief meegedaan) op jaarbasis
4. BPV moet voldoende zijn afgesloten (afgetekende urenlijst,
afgetekende opdrachten en voldoende beoordeling)
5. De ontwikkelingslijnen
a. Verantwoordelijkheid: minimaal gevorderd niveau
b. Doorzettingsvermogen: minimaal gevorderd niveau
c. Omgaan met feedback: minimaal gevorderd niveau
d. Initiatief nemen: minimaal gevorderd niveau
6. Nederlands op niveau 1F+
7. Rekenen: Domein getallen op 2F
8. Burgerschap: alle 25 opdrachten zijn voldaan.
Bevorderd naar 2e leerjaar niveau 4
1. Alle 12 leereenheden zijn voldoende afgesloten
Type 1: Lesgeven
Type 2: Organiseren
Type 3: BPV
2. Er zijn maximaal 4 onvoldoende onderdelen verdeeld over
alle leerleenheden, dus maximaal 2 per leereenheid
3. Een aanwezigheidspercentage van minimaal 85% (waarvan
75% actief meegedaan) op jaarbasis
4. BPV moet voldoende zijn afgesloten (afgetekende urenlijst,
afgetekende opdrachten en voldoende beoordeling)
5. De ontwikkelingslijnen:
a. Verantwoordelijkheid op expertniveau
b. Doorzettingsvermogen: minimaal gevorderd niveau
c. Omgaan met feedback: minimaal gevorderd niveau
d. Initiatief nemen op expertniveau
6. Nederlands op niveau 2F+
7. Rekenen: Domein getallen op 2F
8. Burgerschap: alle 25 opdrachten zijn voldaan.
9. TMB: minimaal een 7,0
Bespreekgeval bij maximaal 3 van de volgende criteria:
1. 1 of 2 van leereenheden onvoldoende, waarbij er geen 2
onvoldoendes in dezelfde leereenheid mogen zitten, tevens
moet de laatste leereenheid van lesgeven voldoende zijn.
2. 5 – 7 onvoldoende in de vakken
3. Maximaal 2 onvoldoendes in één vak
4. Een aanwezigheidspercentage van lager dan 85%, maar
hoger dan 75% bij maximaal 3 vakken op jaarbasis.
5. Alleen het aantal uren van de BPV onvoldoende (minimaal
85% (=170 uur) wel gelopen)
6. De ontwikkelingslijnen onder het gevorderde niveau.
7. Nederlands: lager dan 1F+
8. Rekenen : Domein getallen lager dan 2F
9. Burgerschap: niet alle opdrachten voldaan (maximaal 4)
Een leerling is niet bevorderd indien:
In alle overige gevallen is een leerling niet bevorderd.
Indien een leerling niet kan worden bevorderd, zal de leerling een
andere opleiding moeten zoeken, want in het eerste jaar mag een
leerling van Sport en Bewegen niet doubleren.
Download