izar rdc standard

advertisement
Nederlands
IZAR RDC STANDARD
Installatiehandleiding
Deze handleiding dient te
worden afgegeven
de eindklant.
Nederlands
I
II
III
IV
2 | IZAR RDC STANDARD
01/2016
Nederlands
1 Inhoud verpakking ............................................................................................................... 4
2 Algemeen .............................................................................................................................. 4
3 . Technische gegevens ........................................................................................................ 4
4 Instructies ............................................................................................................................ 5
5 Installie ................................................................................................................................. 5
5.1
Montage ...................................................................................................................... 5
5.2
Elektrische aansluiting (fig.II) .................................................................................... 5
5.3
Montage behuizing en beschermkap aansluitblok (fig. IV) ...................................... 6
6 Verbindingen / communicatie ............................................................................................. 6
6.1
LAN – kabel ................................................................................................................. 6
6.2
SIM-kaart (optioneel) .................................................................................................. 6
6.3
Antenne (optioneel) .................................................................................................... 6
6.4
Weergave-elementen .................................................................................................. 6
01/2016
IZAR RDC STANDARD | 3
Nederlands
1 INHOUD VERPAKKING
Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de IZAR RDC STANDARD voor de eerste
keer installeert of gebruikt.
1 x behuizing
1x montageplaat
2 schroeven
1 x beschermkap voor
aansluitblok
2 pluggen
2 ALGEMEEN
De IZAR Radio Data Concentrator STANDARD is een Smart Metering ontvanger van Diehl
Metering Group die gebaseerd is op Open Metering System specificaties (OMS-S). Door zijn
interoperabiliteit, dataregistratie en configuratie op afstand is deze meter een geavanceerd
product voor uitgebreide en slimme meter-uitlezingen gericht op de toekomst en volgens een
multifunctionele benadering. De IZAR RDC STANDARD is ontworpen om binnen een vast
radionetwerk te worden opgenomen en hierdoor vanuit zowel economisch als technisch
opzicht de beste meetresultaten te verkrijgen.
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Communicatie
LAN (Ethernet)
GSM/GPRS
ISM (wM-bus)
10/100 Base-T LAN Interface (IEEE 802.3)
1 externe antenne-aansluiting met SMA-pen
(optioneel)
2 externe antenne-aansluitingen met SMApen (optioneel)
Omgeving
Beschermingsklasse
IP 40
Beschermingsklasse
II
Bedrijfstemperatuur
-25°C tot +65°C
Opslagtemperatuur
-30°C tot +70°C (opslag- periode <1 jaar)
Relatieve vochtigheid
0% tot 70% (zonder condensvorming)
4 | IZAR RDC STANDARD
01/2016
Nederlands
Elektrische aansluiting
Voltage
10/100 Base-T LAN Interface (IEEE 802.3)
Frequentie
50 Hz tot 60 Hz
Vermogen
max. 100 mA (bij 100 V)
4 INSTRUCTIES
De IZAR RDC STANDARD mag alleen worden gemonteerd en in bedrijf worden gesteld door
bevoegde deskundigen. Hetzelfde geldt voor onderhoudswerk tijdens de werking.
Het niet opvolgen van dit voorschrift kan leiden tot ernstige gevaar voor de gezondheid of
vanwege elektrische schokken zelfs levensgevaarlijk zijn.
In het geval van een defect aan het apparaat dient u het gebruik ervan onmiddellijk te
stoppen en contact op te nemen met de verantwoordelijke klantenservice.
Een apparaat is defect als bijvoorbeeld de behuizing- en/of de toevoerleiding beschadigd
zijn/is of wanneer de behuizing vloeistof bevat.
Neem altijd de relevante voorschriften in acht met betrekking tot elektrostatische ontlading
(ESD).
De behuizing mag niet worden geopend.
De elektrische aansluiting, de verbinding met het Ethernet (LAN) en het inpluggen van de
SIM-kaart mogen alleen uitgevoerd worden als de stroom is uitgeschakeld.
Het apparaat mag niet worden verwijderd met het huishoudelijk afval. Het dient voor
recycling naar de fabrikant te worden geretourneerd.
5 INSTALLIE
5.1
MONTAGE
De IZAR RDC STANDARD dient te worden gemonteerd op een vlakke wand. Gebruik de
montageplaat, de twee pluggen en de twee schroeven (zie fig. I).
Tijdens de montage ervoor zorgen dat de opspanplaat niet kan draaien en dat de
beschermingsomgeving klasse IP40 wordt gerespecteerd.
5.2
ELEKTRISCHE AANSLUITING (FIG.II)
Zorg ervoor dat voorafgaand aan de elektrische montage de netsnoeren zijn losgekoppeld.
Gebruik alleen stijve elektrische kabels die geschikt zijn voor een vaste montage.
01/2016
IZAR RDC STANDARD | 5
Nederlands
Bevestig de afdekplaat van de kabelverbinding steeds met schroeven.
De elementen aan de voorzijden kunnen worden afgehaald voor de kabeldoorvoer..
Aan de buitenkant van de installatie dient een scheidingspunt te worden aangebracht (zie fig.
III).
5.3
MONTAGE BEHUIZING EN BESCHERMKAP AANSLUITBLOK (FIG. IV)
De behuizing en de beschermkap voor de aansluitblok mogen onder elektrische spanning
worden gemonteerd.

Zorg ervoor dat bij de montage van de behuizing de beugels goed zijn geplaatst om
draaiingen te voorkomen.

Na de montage moet de behuizing met schroeven worden vastgezet en verzegeld.
6 VERBINDINGEN / COMMUNICATIE
6.1
LAN – KABEL
De LAN-kabel is aangesloten op de RJ45-bus. Gebruik de trekontlasting om de verbinding te
beschermen.
6.2
SIM-KAART (OPTIONEEL)
De SIM-kaart dient door middel van indrukking te worden ingevoerd en zonder elektrische
spanning
6.3
ANTENNE (OPTIONEEL)
De IZAR RDC STANDARD kan worden geleverd met externe antenne-aansluitingen voor
ISM (868 MHz of 434 MHz) en GSM/GPRS
De aangesloten antenne moet overeenkomen met de relevante frequenties (zie het etiket
van de aansluitklemmen). De externe antennes mogen alleen worden binnenhuis
geïnstalleerd.
De toegestane maximale kabellengte van de externe GSM/GPRS antenne <1 m.
Alle aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor schade veroorzaakt door de invloed van externe
antenne-aansluitingen, bijv. bliksem, condensatie. Gebruik alleen antennes volgens de
specificaties van Diehl Metering.
6.4
WEERGAVE-ELEMENTEN
Voor het identificeren van de bedrijfscondities zijn aan de voorzijde 2 geïntegreerde LED's
aangebracht.
6 | IZAR RDC STANDARD
01/2016
Diehl Metering S.A.S
67 rue du Rhône
BP 10160
FR-68304 Saint-Louis Cedex
Tel: +33 (0)3 89 69 54 00
Fax: +33 (0)3 89 69 72 20
E-Mail: [email protected]
Edition ∙ 01/2016
A company of the division Diehl Metering
www.diehl.com/metering
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards