Robuust 5juni_Carl Verheijen

advertisement
GZC De Nije Veste
Robuust, 5 juni 2013
Twee culturen in de eerste lijn
Ziektespecifiek
Community
• individuele aanpak
• zorgstandaarden
• integrale bekostiging
• zorggroepen
• integratie 1e en 2e lijn
• 1,5e lijns centra
• populatie aanpak
Ondernemersrationaliteit
• zorgprogramma’s
• GEZ module
• gezondheidscentra
• integratie 1e en 0e lijn
• van ZZ naar GG
Maatschappelijke rationaliteit
Dimensies van geïntegreerde zorg
Externe
omgeving
Macro
Management
proces
Ondersteunende
proces
Meso
Gedeelde
Verantwoordelijkheid
Klinische proces
Micro
3
 Historie



visie
contracten
gebouw
 Anno nu



disciplines
zap
organisatie
 Toekomst




bron ®DNV
integraal
gezonde mensen
preventie
sub pop management
 Historie



visie
contracten
gebouw
 Anno nu



disciplines
zap
organisatie
 Toekomst




bron ®DNV
integraal
gezonde mensen
preventie
sub pop management
bron ®DNV
6
 plaatje gebouw
bron ®DNV
 Historie



visie
contracten
gebouw
 Anno nu



disciplines
zap
organisatie
 Toekomst




bron ®DNV
integraal
gezonde mensen
preventie
sub pop management
bron ®DNV
 Historie



visie
contracten
gebouw
 Anno nu



disciplines
zap
organisatie
 Toekomst




bron ®DNV
integraal
gezonde mensen
preventie
sub pop management
DM
COPD en HVZ
OUDEREN en
DEPRESSIE
Bewegen op Recept
Fysiozorgplan
Sportspreekuur
Ouderenzorg
bron DNV®
 Historie



visie
contracten
gebouw
 Anno nu



disciplines
zap
organisatie
 Toekomst




bron ®DNV
integraal
gezonde mensen
preventie
sub pop management
 Historie



visie
contracten
gebouw
 Anno nu



disciplines
zap
organisatie
 Toekomst




bron ®DNV
integraal
gezonde mensen
preventie
sub pop management
bedrijfsverzamelgebouw.
naar GZC
patient centraal
één dossier
individueel behandelplan
stepped care zorg
aanbieden
plannen ipv verwijzen
Huidige aanpak
Zorg
Leefstijl
Diagnostiek en Zorgplan
DM
HA
COPD
CVRM
GGz
bron ®DNV
fysio
apo
???
bron ®DNV
Individueel Begeleidings plan
Profiel (PreventieConsult+)
HA
fysio
apo
leefstijlinterventies
????
Profiel (PreventieConsult+)
Leefstijl
Zorg
Doelgroepbenadering
Non-Consumer
Preventie
Consult+
bron ®DNV
Geen
traject
Normaal
Consult
Advies
Behandelt
raject
Leefstijltraject
Behandeling
Consumer
Toekomst voor Nijkerk(gezond!)
bron acsion
 Historie



visie
contracten
gebouw
 Anno nu



disciplines
zap
organisatie
 Toekomst




bron ®DNV
integraal
gezonde mensen
preventie
sub pop management
nijkerk gezond
gemeente, corlaer
data, preventie
sub pop afspraken
stJansdal, Meander,Achmea
shared savings
GMN
best practices
Download