bijlage c – inventaris

advertisement
2016/DVZOE/OA/JB/MEAL VOUCHERS
BIJLAGE C – INVENTARIS
DE TOTALE GERAAMDE JAARLIJKSE WAARDE VAN DE VOUCHERS
WAARDE VOUCHERS
GERAAMD JAARLIJKS
AANTAL
(A)
1
8.000
5
20.000
EENHEIDSPRIJS VOOR DE
AANKOOP VAN EEN
VOUCHER (B)
GERAAMDE JAARLIJKSE
TOTALE PRIJS
(A x B)
…………………...………….
…………………...………….
……………………...……….
…………………………...….
GERAAMDE JAARLIJKSE PRIJS VAN DE MEAL VOUCHERS
……………………..…....€.(C)
GERAAMDE VASTE JAARLIJKSE KOSTEN
TYPE KOST
GERAAMDE
JAARLIJKSE KOSTEN
VOOR
BESTELLINGEN VAN
VOUCHERS
(A)
TRANSPORTKOST
VASTE EENHEIDSPRIJS VOOR
BESTELLINGEN (BTW INCL.)
(B)
4
……………………………€.
4
……………………………€.
GERAAMDE JAARLIJKSE
TOTALE PRIJS (incl. BTW)
(A x B)
………..…………...………€
……..…………………...….€
………………………...€ (D)
ADMINISTRATIEKOST
…..………….……..….€ (E)
(D x 21%)
BTW (21 %)
GERAAMDE GLOBALE JAARLIJKSE PRIJS
GERAAMDE TOTALE JAARLIJKSE KOST VOOR VOUCHERS
…..………………….….€ (C)
GERAAMDE TOTALE JAARLIJKSE KOSTEN (excl. BTW)
……..……………….….€ (D)
GERAAMDE JAARLIJKSE KOST VOOR BTW ( (21 %)
…..………...……..….€ (E)
GERAAMDE TOTALE JAARLIJKSE KOST (incl. BTW)
…….….……...….€ (D+E)
GLOBALE JAARLIJKSE PRIJS, inclusief BTW (in euro)
°……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………( in letters en in cijfers in EURO)
…...……….……………€
[C +(D + E)]
18
Download