Dia 1

advertisement
Waarom de + module?
Wat is de + module?
EXTRA LEERSTOF BEHOREND BIJ MODULE:
ASPECTEN VAN HET (BEGE)LEIDING GEVEN
HOOFDSTUK 1 METHODIEK EN DIDACTIEK ALGEMEEN
Hoofdstuk 1 PLANNING
§1.1 Doelen stellen
§1.2 Plannen maken
Hoofdstuk 2 EVALUATIE
§2.1 Inleiding
§2.2 Doel van evalueren
§2.3 Moment van evalueren
§2.4 Productevaluatie en procesevaluatie
§2.5 Evaluatie door zwemleider
§2.6 Evaluatie door de zwemmers
§2.7 Evaluatie-instrumenten
§2.8 Verwerking van de evaluatie
Hoofdstuk 3 REGISTREREN
§3.1 Verschillende zwemmersregistratiesystemen
§3.2 Voordelen van een zwemmersregistratiesysteem
EXTRA LEERSTOF BEHOREND BIJ MODULE:
ASPECTEN VAN HET (BEGE)LEIDING GEVEN
HOOFDSTUK 2 LEIDEN EN BEGELEIDEN
Hoofdstuk 4
§1.
§2.
§3.
FEEDBACK
Effectieve feedback
Feedback ontvangen
Feedback geven
Hoofdstuk 5
§ 5.1
§ 5.2
§ 5.3
§ 5.4
§ 5.5
§ 5.6
§ 5.7
§ 5.8
§ 5.9
§ 5.10
DE ZWEMMER CENTRAAL
Verschillende zwemmers
Leeftijd
Jongens en meisjes, mannen en vrouwen
Motorische vaardigheden
Sensomotorische vaardigheden
Cognitieve kenmerken
Motivatie
Emotionele kenmerken
Sociaal-affectieve kenmerken
Waarden en normen
Hoofdstuk 6
§ 6.1
§ 6.2
§ 6.3
§ 6.4
§ 6.5
§ 6.6
§ 6.7
§ 6.8
DE ZWEMMER IN DE GROEP
Inleidend
Doelen in de groep
Groepsindeling
Rollen in de groep
Communicatie in de groep
Groepsprocessen
Waarden en normen in de groep
Pesten in de groep
Hoofdstuk 7 EMOTIES BINNEN DE ZWEMLES
§ 7.1 Omgaan met je eigen emoties
§ 7.2 Omgaan met emoties van anderen
§ 7.3 Succesbeleving
§ 7.4 Faalangst
Hoofdstuk 8 BIJZONDERE ZWEMMERS
§ 8.1 Dove en Slechthorende zwemmers
§ 8.2 Zwemmers met een verstandelijke handicap
§ 8.3 Zwemmers met ADHD
EXTRA LEERSTOF BEHOREND BIJ MODULE: ZWEMSLAGEN
Hoofdstuk 9 VERDIEPING VAN DE ZWEMSLAGEN
§ 9.1 Enkelvoudige rugslag
§ 9.2 Schoolslag
§ 9.3 Rugcrawl
§ 9.4 Borstcrawl
Hoofdstuk 10 TRAININGSPRINCIPES
§1. Fysieke factoren
§2. Trainen
§3. TARX
§4. Hartslag
§5. Psychische factoren
Het nieuwe boek.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

vermenigvuldigingsfactoren abel 2

18 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards