Vogels in onze tuin

advertisement
VOGELS VAN BIJ ONS
Door Roger Van Hamme
Behalve de zwaluwen komen al deze vogels,
in deze voorstelling, in onze tuinen voor.
Gaat automatisch verder of klik zet uw geluid aan !!!
Bij de vogels die in deze voorstelling voorkomen,
is ook maar een deel van hun voedsel afgebeeld.
Maar er zijn natuurlijk nog meerdere vruchten, bessen, zaden
insecten, en wormen enz. die ze lusten.
Vrouwtje van huismus
Mannetje van Huismus
Ringmus
Heggenmus
Keep of berkvink
Botvink
Goudvink
Distelvink of putter
Geelgors
Groenling
Blauwborstje
Roodborstje
Zanglijster
Merel
Koolmees
Zwarte mees
Kuifmees
Pimpelmees
Zwartkop
Staartmees
Zwarte roodstaart
Winterkoninkje
Tuinfluiter
Tjiftjaf
Grauwe vliegenvanger
Fitis
Goudhaantje
Boomklever
Sijsje
Barmsijsje
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Kleine bonte specht,
is ongeveer zo groot als een mus.
Grote bonte specht, heeft ongeveer
de grootte van een merel.
Groene specht
Zwarte specht
Spreeuw
Kauw
Ekster
Vlaamse gaai
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Oeverzwaluw
Gierzwaluw
Einde
Door Roger Van Hamme
Kijk nu in je tuin of je een van de vogels herkent uit deze reeks
Download