Merchtem op stelten anno 1894

advertisement
Sint-Donatus op Stelten
15 mei 2009
Vrijdag 15 mei 2009 vinden er in de kerk, het oude politiecommissariaat tegenover de kerk, café’ ‘t Karrewiel
en etalages van Merchtemse winkels kunstprojecten plaats van leerlingen uit het vijfde en zesde jaar.
Inkom: 2 euro (-18: 1 euro)
Seminarie Coup Gemengd
Oude politiecommissariaat tegenover de kerk: 18.30u, 19u, 19.30u, 20u en 21.30u
(max. 40 mensen per voorstelling)
Reserveren: [email protected] of 0472/586 177
Kerk: 20.30u.
Vóór en na de voorstelling in de kerk kan u in café ’t Karrewiel terecht voor een drankje en een
kijk in het SD-cultuurmagazine (seminarie Magda?!). U kan ook kunstprojecten bekijken in
etalages van verschillende winkels. Hierover vindt u verder in deze brochure meer informatie.
My God, symbolen baa de vleet
Veur d’één te koud, veur den anere te heet
Of zo wa lauwkes in the middle
En zelf alone hoorde toch somewhere bij
My God, onmenslek veel pain
In name of breek het bread en drink de wine
Et leven eigelijk iejeel scheun is
Et lief en leed een valuable cadeau is
Ik zen nie ie en oek ni daa
Ik feel maa efkes light en den wee zwaa
Ik mag een laajeflong verblaajven
Ik dank u above all veur diejen time
De leerlingen van 5 Humane Wetenschappen hebben in het seminarie Coup Gemengd
(1u/week) de moord op Florentina De Donder als uitgangspunt gekozen voor hun
persoonlijke theater/dansscènes. Het 16-jarige meisje werd zaterdag 1 september 1894 in de
valavond vermoord. Het kruis op het Steenveld herinnert ons nu nog altijd aan deze gruwelijke
daad. Florentina woonde op het ogenblik van de feiten bij haar oom en tante op de Meusegemse
Hoek - Blakenberg - Brussegem. Die zaterdag had zij haar dooppeter Cooremans in Terlinden
(Merchtem) geholpen bij het werk en ’s avonds wandelde zij terug naar huis, dwars door de
velden, zoals zij wel vaker deed.
De ware toedracht van deze moord en de identiteit van de dader werden nooit achterhaald; het
misdrijf bleef ongestraft. Familie- en burenvetes zorgden er echter voor dat Johannes Baptist
Cooremans (“Laken”), de kozijn van Florentina’s moeder, beticht werd. Zou een afgewezen
verliefdheid of ruzie om vererving van gronden de oorzaak kunnen geweest zijn? Ook Jan Baptist
De Donder (“de Rosse”), een neef van het meisje langs haar vaders kant, bleef niet onbesproken.
Hij leidde een voor die tijd lichtzinnig leven en zou onterfd zijn ten voordele van Florentina.
Misschien waren er nog andere verdachten? Hoe werd het meisje trouwens vermoord:
neergestoken, de kop ingeslagen, gewurgd? Ook hierover vinden we geen uitsluitsel.
De leerlingen van 5 HuWe zullen verschillende interpretaties en sfeerbeelden tonen in korte
scènes, variërend van een monoloog op de preekstoel in de kerk tot een geluidscollage in een
donkere kamer van het oude politiecommissariaat. Zij hanteren een sappige mengvorm van
Engels en lokaal dialect: CSI Merchtem...
Oude politiecommissariaat (20 min.)
Bad foorfeeling
Sarah Berghman en Yana Verbelen
Searchtocht
Sarah Berghman, Marthe Potoms, Sofie Van den Borre, Nathalie Van Hemelrijck, Yana Verbelen
en Valerie Wouters
Tgeloit van Fear
Hanna Achten, Kelly Aelbrecht, Margaux Crick, Sophie De Bauw en Lies Malfliet
Meurd
Morgane Tordeur en Valerie Wouters
Prayer ter Nagedachtenis
Hanna Achten, Kelly Aelbrecht, Margaux Crick, Sophie De Bauw, Simon Graind’Orge en Lies Malfliet
Den iejn zen death is den ander zen bread
Simon Graind’Orge, Hamza Louahrani, Matthias Van Weverberg en Steven Weterings
Kerk (20 min.)
Love is den verleien toad van lief
Amber Cools, Lize Cooremans, Elien Geeroms, Hanne Hellinckx, Frauke Moerenhout,
Lander Piccart, Jade Robberechts, Tessa Van den Broeck en Lies Vandezande
Begeleiding: Mieke Proost
Twee workshops in september (bewegingstheater en muziek) werden gesubsidieerd door Canon
Cultuurcel Departement Onderwijs (Dynamo2).
Seminarie Kortfilm
Kerk: 20.30u.
De kortfilm wordt voorafgegaan door een theater/dansvoorstelling van 5 HuWe en een
streetdance act van het seminarie Magda?! Na deze toonmomenten kan u om 21.30u nog naar
andere voorstellingen van 5 HuWe kijken in het oude politiecommissariaat tegenover de kerk
(seminarie Coup Gemengd).
Tien leerlingen van 6 ASO kozen een fictieve ingang voor hun seminarie Kortfilm (2u/week): de
verdwijning van de 16-jarige Clément Bosmans. De jongen werd bewusteloos aangetroffen in
de toiletten van een Merchtemse fictieve discotheek. Verzwijgt John Pieters cruciale informatie?
Waarom bestudeert Ron P. Anders bontblauwe kiekendieven? Waarom heeft François
Vanderputten het boek “Tiny aan zee” nog niet teruggebracht naar de bib? Wat deed Joeri Den
Doper in de garage van Louis Van Koeij? Commissaris Inge De Ruyter zoekt het uit.
In dit seminarie maken de leerlingen de hele kortfilm zelf: van een premisse bedenken, scenario
en draaiboek schrijven tot acteren, filmen en tenslotte monteren.
Regie:
Regie-assistentie:
Camera:
Spel:
Montage:
Toon Teugels
Niels De Brandt
Wouter Schrevens en Sander Van Nieuwenhoven
Carlos De Coster, Robbe Demesmaeker, Toon Duwee, Maryse Hulsmans,
Wouter Schrevens, Jens Van Damme en Michaël Vrijders
alle leerlingen
Begeleiding:
Jan Peeters en Mieke Proost
Seminarie Magda?!
Café ’t Karrewiel: doorlopend vanaf 19u
Kerk 20.30u
Vanaf 19u kan u in café ’t Karrewiel komen proeven van het cultuurmagazine Magda?!. Om
20.30u kan u in de kerk terecht voor toonmomenten van de seminaries Coup Gemengd en
Kortfilm. Ook Magda?! levert een bijdrage met een heuse streetdance-act, verbonden aan het
magazine.
Magda?! Zomaar leerlingen lokken om een cultuurmagazine op poten te zetten? Magda?! Met
22 jongeren (6 ASO) vol van creatief geweld het Belgische culturele landschap onder de loep
nemen? Magda?! Magda heten? Magda?! Zomaar een vrouwennaam op een jaarproject kleven?
Jadamag! Zij deden het. En ze zijn er trots op! Een jaar lang (2u/week) hebben hun reporters,
webmasters, journalisten, grafisch ontwerpers en fotografen koortsachtig gesleuteld aan wat nu
een tijdschrift met de meest up-to-date culturele evenementen is. Ze vielen binnen in Bozar, waar
ze Cobra’s bestudeerden. Ze klampten Milow, Jasper Erkens, Joeri ‘Kawada’ Cnapelinckx en de
grafisch ontwerper van Rock Werchter aan voor boeiende interviews. Hun recensenten lieten
hun kritisch oog op menig theaterstuk vallen. Hun topfotografen bezochten het verre Italië en
samen gingen ze gruwelen op het gevierde Körperwelten, in de kelders van Kuregem. Zij gaan er
van uit dat ze jullie gloeiend heet gemaakt hebben voor het magazine, dus nodigen ze jullie uit op
hun groots opgezette presentatie. Vrijdag 15 mei vormen ze café “ ’t Karrewiel” om tot hun eigen
Magda?! wereld. Magda?! Hen gaan bezoeken? NOU EN OF!
Begeleiding: Christophe Gillaerts
Project geschiedenis
Wandeling langs etalages van Merchtemse winkels en cafés: doorlopend vanaf 19u
MDG'15 is een internationaal scholenproject over de Millenniumdoelstellingen. Die werden
door de Verenigde Naties in het leven geroepen om tegen 2015 van onze aarde een betere plek om te
leven te maken. De VN hoopt dat er tegen dan ‘basisonderwijs voor iedereen’ is, de ‘kindersterfte met
2/3 verminderd’ is, er overal ‘gelijke kansen en rechten voor mannen en vrouwen’ zijn, ‘HIV, aids,
malaria en andere ziektes teruggedrongen’ zijn, de ‘duurzaamheid van het milieu gewaarborgd’ is,
‘extreme armoede en honger gehalveerd’ zijn, … . ‘Onmogelijk,’ zegt u? Misschien. Misschien ook niet.
Studio Globo, een educatieve zijtak van Broederlijk Delen, daagde de leerlingen van de derde graad
jaar in Sint-Donatus Bovenbouw uit om samen met leerlingen uit India, Frankrijk, Polen, Senegal,
Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk de Millenniumdoelstellingen meer ruchtbaarheid te geven.
Opgedeeld in kleine groepjes werken ze enthousiast rond één van de 8 MDG’s (Millennium
Development Goals) om ze aan een breder publiek bekend te maken of de druk op politici te
verhogen. Dit alles resulteert op 15 mei in een heuse wandeling door Merchtem waar de leerlingen
tonen wat ze allemaal de voorbije maanden verwezenlijkt hebben: ludieke acties in uw favoriete
winkels, lessen op de lagere scholen van Merchtem, … . U merkt het wel!
Begeleiding: Frederik Van den Broeck
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards