Zondag 14 mei, 20.00 uur, Oude Kerk Leeuwendaallezing “Loven

advertisement
Zondag 14 mei, 20.00 uur, Oude Kerk
Leeuwendaallezing
“Loven soe wilt mijn siel den Heer”
De muzikale inspiratiebronnen voor
de jonge protestantse kerk in Nederland.
LL
Op zondag 14 mei om 20.00 uur zal in de Oude Kerk in de Herenstraat de
Leeuwendaallezing worden gehouden. Deze lezingen worden gewoonlijk
georganiseerd in de Leeuwendaalkerk, maar er is een bijzondere reden om
de locatie voor de lezing deze keer aan te passen.
De lezing staat dit keer in het teken van ‘750 jaar Kerk in Rijswijk’.
Het onderwerp is ‘De geschiedenis van de kerkmuziek’ en de lezing zal worden
gehouden door de cantor-organist van de Oude Kerk, de heer Henny Heikens
en met medewerking van Duo Serenissima: Lizzie Hetherington, sopraan en
David Mackor, luit.
Tijdens deze bijeenkomst zullen wij onderzoeken hoe de muziek uit de vroege
reformatietijd heeft geklonken in de Oude Kerk en wat er zoal werd gezongen
tijdens de Hagepreken bij de Hoornbrug. En zijn de psalmen nou wel of niet
afkomstig van volksliedjes? En wat deden die Haagse ‘Rijswijkloopers’ uit
Den Haag in de Oude Kerk? En hoe zal de oude gemeentezang geklonken
hebben? Waarom waren de kerkgangers uit Maarten ‘t Harts ‘Psalmenoproer
zo woedend?
Voor meer informatie over 750 jaar Kerk in Rijswijk
kijk op www.750jrkerkinrijswijk.nl
Duo Serenissima voert liederen uit de 16e en 17e eeuwse liedbundels uit.
Met de aanwezigen zingen we onder leiding van een voorganger een psalm van
Datheen en de ‘nieuwe berijming’, waarbij natuurlijk ook gebruik zal worden
gemaakt van het prachtige Reichner-orgel van de Oude Kerk.
U bent van harte uitgenodigd deze bijzondere lezing in de Oude Kerk bij te
wonen. De toegang is gratis en u mag een prachtig verhaal en bijzondere muziek
tegemoet zien.
Henny Heikens (Amsterdam, 1960) is sinds 1994 cantor-organist van de Oude
Kerk te Rijswijk. Hij is hier vaste bespeler van het Reichner-orgel uit 1786 dat
enkele jaren geleden op zijn initiatief werd uitgebreid met een vrij pedaal. Ter
gelegenheid hiervan verscheen een CD met werken van o.a. Bach, Mendelssohn
en Ritter. Een eerdere CD van het orgel verscheen in 1996 met muziek uit de
tijd van het orgel rond het Geneefse psalter.
Hij studeerde orgel bij o.a. Piet Kee en Jacques van Oortmerssen (diploma
Uitvoerend Musicus), koordirectie en kerkmuziek aan het Sweelinck
Conservatorium Amsterdam. Aan dit zelfde instituut (thans Conservatorium
van Amsterdam) is hij als docent verbonden voor de vakken mensurale notatie
(notatie oude muziek), harmonie aan de piano en protestantse kerkmuziek.
Henny Heikens is tevens beiaardier (UM-diploma beiaard aan de Nederlandse
Beiaardschool te Amersfoort) en was 25 jaar lang de bespeler van de beiaard
van de St. Agathakerk te Beverwijk.
Hij treedt regelmatig op als organist, zowel solistisch als in ensembleverband.
Samen met de basklarinettist Jelte Althuis vormt hij een duo met wie hij optrad
in o.a. Het Orgelpark en de Haarlemse Philharmonie.
Henny Heikens is ook als componist actief en schreef diverse koor- en orgel­
werken.
Download