NOx of stikstofoxiden ontstaan door de chemische reactie van

advertisement
NOx of stikstofoxiden ontstaan door de chemische reactie van salpeterzuur
met metalen (i.e. roestvast staal). Bij deze reactie kan het nitraation
gereduceerd worden tot een stikstofoxide. Stikstofoxiden bestaan uit een
mengsel van gassen samengesteld uit de verbinding van stikstof (N) en zuurstof
(O). De meest bekende en ook toxicologisch belangrijkste zijn stikstofoxide (NO)
en stikstofdioxide (NO2). NO en NO2 zijn onbrandbaar en kleurloos tot lichtbruin
bij kamertemperatuur. NO heeft een scherpe, zoete geur, NO2 heeft een sterke
harsgeur.
Dankzij de bijzondere samenstelling en het toevoegen van additieven aan de
beitsproducten van Sofel worden deze NOx-verbindingen door reductie terug
omgezet naar het onschadelijke stikstofgas (N2).
Download