Ontdekkingstochten

advertisement
-handel drijven (specerijen)
-geloof verspreiden
-macht vergroten
-wetenschappelijke belangstelling
-avontuur
-betere schepen(karveel)
-betere hulpmiddelen
-kaarten (zie § 2)
-astrolabe
-kompas
-sextant
Hendrik de Zeevaarder
-sticht zeevaartschool(navigatie,astronomie)
-scheepsbouw
-1415 afzakken langs de kust van Afrika
-zoeken naar rijk priester/koning
Johannes
-zoeken route naar Indië
-1488 Diaz ontdekt Kaap de Goede Hoop
-1498 Da Gama naar Indië
-1500 Cabral ontdekt Brazilië
-1521 Magelhaen vaart rond de wereld
Portugezen stichten factorijen langs de kust
1492 Einde reconquista→
Columbus via het westen naar Indië
-indianen
-west Indië
Americo Vespucci→Amerika
Op zoek naar El Dorado
1513 Balboa ontdekt Midden Amerika
1519 Cortez verovert Mexico
1530 Pizarro verovert Peru
Conquistadores
-bestuur overgenomen
-christelijke godsdienst overgebracht
-westerse cultuur overgebracht
-aanleg plantages en mijnen(zilvervloten)
-indianen tot slaaf gemaakt → velen dood
-begin trans atlantische slavenhandel
(Las Casas)
In 1494 Verdrag van Tordesillas→
paus verdeelt de wereld tussen Portugal
en Spanje
-slavenhandel
-toename welvaart Europa
-handelsroute Middellandse Zee naar
Atlantische en Indische Oceaan
-ontstaan van een wereldeconomie
-inflatie in Europa
-verspreiding christendom
-Europa overheerst de wereld
-hele wereld bekend
-nieuwe producten
Van Amerika naar Europa
-maïs
-tabak
-aardappelen
-tomaten
Van Europa naar Amerika
-paarden
-koeien en schapen
-graan (tarwe)
Van Afrika/Azië naar Amerika
-suikerriet
-koffie
-cacao
Download