Declaratie versus provisie

advertisement
Mijn omzet
Declaratie
versus
provisie
Ik krijg, na het kennismakingsgesprek, betaald voor alle uren die ik voor de klant werk.
Ik heb altijd de kans om de klant advies te geven en zo geld te verdienen.
Ik krijg door advies te geven beter betaald voor de kleine provisieposten.
Ik heb kans op uitschieters naar boven om financiële reserves op te bouwen.
Ik krijg meer provisie als mijn omzet bij een aanbieder een bepaalde grens overschrijdt.
Ik kan producten makkelijker verkopen omdat klanten (nog) niet weten wat ik ermee verdien.
In mijn organisatie heeft iedereen de eenduidige prikkel om zoveel mogelijk provisie binnen te halen.
Mijn zekerheid
Mijn zekerheid
Ik stel mijn eigen tarief vast en ben voor mijn beloning niet meer afhankelijk van de aanbieders.
Ik loop geen risico dat aanbieders mijn provisie (deels) terugvorderen als de klant het product opzegt.
Ik kan een breder scala aan diensten leveren zodat het risico voor mijn onderneming kleiner wordt.
Ik heb geen debiteurenrisico omdat ik geld krijg van de verzekeraar en niet van de klant.
Ik kan de waarde van mijn portefeuilles vaststellen en deze makkelijk verkopen of financieren.
Mijn dienstenaanbod
Ik kan ook diensten leveren die niet samenhangen met producten.
Ik kan de klant keuze geven over de mate van zelfwerkzaamheid en daar de prijs op aanpassen.
Het is rendabel om ook over complexe vraagstukken (zoals echtscheiding) te adviseren.
Ik kan me specialiseren en me zo beter onderscheiden van andere intermediairs.
Mijn dienstenaanbod
voor
voor
Mijn aanbieders nemen de bulk van de administratie voor hun rekening.
Ik heb alleen te maken met facturen aan klanten.
Ik heb een urenadminstratie waarmee ik de productiviteit van mijn medewerkers goed kan meten.
Mijn werkplezier
Wat zijn
voor mij als
financieel adviseur
de argumenten
voor en tegen de twee
verdienmodellen?
Mijn werkplezier
Het geeft mij veel voldoening om mensen het advies te geven dat echt bij hen past.
Ik voel minder druk van de aanbieders, bijvoorbeeld om producten te moeten verkopen.
Ik vind het prettig om langdurige relaties op te kunnen bouwen met klanten die goed bij mij passen.
Mijn klanttevredenheid
Mijn klanten hebben niet te maken met verkopers maar met adviseurs.
Mijn klanten weten vooraf waar ze financieel aan toe zijn.
Mijn klanten betalen alleen voor de aan hen geleverde diensten.
Ik krijg een kick van het verkopen van een product met een hoge provisie.
Ik vind het fijn dat ik tijd heb om breed te adviseren omdat ik niet ieder uur hoef te factureren.
Mijn klanttevredenheid
Mijn klanten krijgen niet direct een factuur maar betalen premie over een langere periode.
Ik kan mijn klanten een deel van mijn provisie uitkeren als cashbonus.
Mijn klanten hoeven zich pas laat te committeren aan de aanschaf van een product.
Mijn omzet
Mijn omzet
Ik kan geen piekomzet draaien en sparen omdat mijn omzet afhankelijk is van mijn gewerkte uren.
Ik kan kennismakingsgesprekken en de verplichte nazorg bij productverkoop moeilijk factureren.
Ik loop het risico meer uren te maken dan ik had ingeschat en die kan ik niet in rekening brengen.
Ik kan diensten moeilijk verkopen omdat de klanten weten wat ik ermee verdien.
Ik moet met mijn uurtarief concurreren op prijs.
Ik loop het risico dat mijn klanten hun rekening niet betalen (debiteurenrisico).
Ik kan de waarde van mijn onderneming moeilijk bepalen.
Ik verdien geld als ik een product verkoop maar ik krijg niets voor mijn advies.
Ik kan niet aan een klant verdienen als deze geen producten nodig heeft.
Ik verkoop soms producten die veel werk opleveren maar waar ik weinig aan verdien.
Ik kan producten moeilijker verkopen als ik vanaf 2009 moet laten zien hoeveel provisie ik krijg.
Mijn zekerheid
declaratie
provisie
Mijn dienstenaanbod
Ik geef kleine provisieposten weinig aandacht omdat deze niet rendabel zijn.
Ik help alleen klanten van wie ik denk dat ze producten gaan afsluiten.
Ik focus alleen op nieuwe klanten en besteed weinig tijd aan ‘nazorg’ bij bestaande klanten.
Ik geef klanten niet altijd het juiste advies, omdat de kwaliteit van mijn advies niet beloond wordt.
Mijn administratie
Ik moet een (uren)administratiesysteem opzetten.
Ik moet een btw-administratie opzetten.
Ik moet factureren en incasseren.
Ik moet een verrekeningssysteem opzetten omdat aanbieders nog vooral op provisiebasis werken.
Ik mis de kick van het afsluiten van een grote deal.
Ik moet eerst mezelf verkopen voordat ik advies mag gaan geven.
Ik voorzie discussies met de klant over de hoogte van het uurtarief en het aantal uren.
Mijn klanttevredenheid
Mijn klanten krijgen direct een rekening terwijl zij gewend waren aan ‘gratis’ advies.
Mijn klanten moeten direct betalen terwijl ze nog niet weten wat ze precies gaan krijgen.
in opdracht van:
Omniplan BV
Ik moet de provisie (deels) terugbetalen als de klant het product binnen vijf jaar opzegt.
Ik ben voor mijn producten en provisie, en daarmee voor mijn omzet, afhankelijk van aanbieders.
Ik word geraakt als er producten wegvallen, bijvoorbeeld door maatschappelijke onrust.
Mijn werknemers hebben een prikkel om te sturen op omzet maar niet op beheersing van risico’s.
Mijn dienstenaanbod
Ik kan geen diensten leveren waarvan de opbrengst te laag is.
Ik heb een ander belang dan mijn aanbieders waardoor hun ondersteuning achterblijft.
Mijn werkplezier
Door hoge provisies op sommige producten kan ik ook lagere provisieposten aandacht geven.
Ik heb hetzelfde belang als mijn aanbieder en kan daarom op diens ruime ondersteuning rekenen.
Ik kan goede mensen aannemen omdat ik relatief hoge salarissen kan bieden.
Mijn administratie
Mijn administratie
Mijn zekerheid
Mijn omzet
Mijn administratie
Het kost mij steeds meer moeite om aan de eisen te voldoen die in wetgeving worden gesteld.
Het kost mij veel tijd om het inboeken van de provisie te controleren.
tegen
tegen
Mijn werkplezier
Ik vind het vervelend dat mijn belang (provisie) niet altijd overeenstemt met het belang van de klant.
Ik vind het niet fijn om veel gesprekken te voeren die niets opleveren.
Mijn klanttevredenheid
Klanten die producten afsluiten betalen voor klanten die dat niet doen.
Mijn klanten zijn sceptisch omdat aanbieders hen grotere provisies tonen dan ik in feite ontvang.
gemaakt door:
© 2008
Download