Wat levert de tweede pensioenpijler op voor het

advertisement
Wat levert de tweede pensioenpijler
op voor het personeelslid?
Enkele simulaties op basis van weddeschaal
C1-C3, in vergelijking met laatste loon en
met ambtenarenpensioen voor zelfde
loopbaan
•
Man, 25 jaar, weddeschaal C1-C3
–
–
–
–
•
Man, 30 jaar, weddeschaal C1-C3
–
–
–
–
•
1% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
2% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
3% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
4% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
Man, 40 jaar, weddeschaal C1-C3
–
–
–
–
•
1% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
2% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
3% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
4% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
1% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
2% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
3% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
4% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
Man, 50 jaar, weddeschaal C1-C3
–
–
–
–
1% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
2% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
3% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
4% werkgeversbijdrage + 3,25% rendement + 0,75% winstparticipatie
Simulatie C1-C3, man, 25 jaar, 1%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 25 jaar, ongehuwd/ geen kinderen, 1%
werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen kosten
als % van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2050
€ 7,000
€ 6,000
€ 5,000
€ 4,000
€ 3,000
€ 2,000
€ 1,000
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 25 jaar, 2%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 25 jaar, ongehuwd/ geen kinderen, 2%
werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen kosten
als % van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2050
€ 7,000
€ 6,000
€ 5,000
€ 4,000
€ 3,000
€ 2,000
€ 1,000
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 25 jaar, 3%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 25 jaar, ongehuwd/ geen kinderen, 3%
werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen kosten
als % van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2050
€ 7,000
€ 6,000
€ 5,000
€ 4,000
€ 3,000
€ 2,000
€ 1,000
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 25 jaar, 4%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 25 jaar, ongehuwd/ geen kinderen, 4%
werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen kosten
als % van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2050
€ 7,000
€ 6,000
€ 5,000
€ 4,000
€ 3,000
€ 2,000
€ 1,000
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 30 jaar, 1%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 30 jaar, 5 jaar anciënniteit, gehuwd en/of kinderen,
1% werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen kosten als
% van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2045
€ 7,000
€ 6,000
€ 5,000
€ 4,000
€ 3,000
€ 2,000
€ 1,000
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 30 jaar, 2%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 30 jaar, 5 jaar anciënniteit, gehuwd en/of kinderen,
2% werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen kosten als
% van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2045
€ 7,000
€ 6,000
€ 5,000
€ 4,000
€ 3,000
€ 2,000
€ 1,000
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 30 jaar, 3%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 30 jaar, 5 jaar anciënniteit, gehuwd en/of kinderen,
3% werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen kosten als
% van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2045
€ 7,000
€ 6,000
€ 5,000
€ 4,000
€ 3,000
€ 2,000
€ 1,000
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 30 jaar, 4%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 30 jaar, 5 jaar anciënniteit, gehuwd en/of kinderen,
4% werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen kosten als
% van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2045
€ 7,000
€ 6,000
€ 5,000
€ 4,000
€ 3,000
€ 2,000
€ 1,000
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 40 jaar, 1%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 40 jaar, 15 jaar anciënniteit, gehuwd en/of
kinderen, 1% werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen
kosten als % van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2035
€ 6,000
€ 5,000
€ 4,000
€ 3,000
€ 2,000
€ 1,000
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 40 jaar, 2%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 40 jaar, 15 jaar anciënniteit, gehuwd en/of kinderen,
2% werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen kosten als %
van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2035
€ 6,000
€ 5,000
€ 4,000
€ 3,000
€ 2,000
€ 1,000
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 40 jaar, 3%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 40 jaar, 15 jaar anciënniteit, gehuwd en/of kinderen,
3% werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen kosten als %
van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2035
€ 6,000
€ 5,000
€ 4,000
€ 3,000
€ 2,000
€ 1,000
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 40 jaar, 4%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 40 jaar, 15 jaar anciënniteit, gehuwd en/of
kinderen, 4% werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen
kosten als % van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2035
€ 6,000
€ 5,000
€ 4,000
€ 3,000
€ 2,000
€ 1,000
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 50 jaar, 1%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 50 jaar, 25 jaar anciënniteit, gehuwd en/of
kinderen, 1% werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen
kosten als % van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2025
€ 4,500
€ 4,000
€ 3,500
€ 3,000
€ 2,500
€ 2,000
€ 1,500
€ 1,000
€ 500
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 50 jaar, 2%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 50 jaar, 25 jaar anciënniteit, gehuwd en/of
kinderen, 2% werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen
kosten als % van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2025
€ 4,500
€ 4,000
€ 3,500
€ 3,000
€ 2,500
€ 2,000
€ 1,500
€ 1,000
€ 500
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 50 jaar, 3%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 50 jaar, 25 jaar anciënniteit, gehuwd en/of
kinderen, 3% werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen
kosten als % van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2025
€ 4,500
€ 4,000
€ 3,500
€ 3,000
€ 2,500
€ 2,000
€ 1,500
€ 1,000
€ 500
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Simulatie C1-C3, man, 50 jaar, 4%
Simulatie man op C1-C3, leeftijd 50 jaar, 25 jaar anciënniteit, gehuwd en/of kinderen,
4% werkgeversbijdrage, 3,25% rendement, 0,75% winstparticipatie, geen kosten als %
van de reserve, 3% kosten van de rente, jaarlijkse indexatie rente 2%.
Pensioen uitgedrukt in nominale waarde in 2025
€ 4,500
€ 4,000
€ 3,500
€ 3,000
€ 2,500
€ 2,000
€ 1,500
€ 1,000
€ 500
€0
Laatste salaris
Pensioen als statutair
Pensioen als contractant
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

selectief deel tabel 2

11 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards