Physical geography of the Netherlands - Geo

advertisement
Fysische geografie van Nederland
Geologie en geomorfologie
Landschappen van Nederland
Dr. E. Stouthamer
Utrecht University
Dr. H.J.A. Berendsen
Utrecht University
© Berendsen en Stouthamer, 2011
Fysische geografie van Nederland
Inleiding
Wat verstaan we onder
landschap?
© Berendsen en Stouthamer, 2011
Relaties tussen de geofactoren
© Berendsen en Stouthamer, 2011
© Berendsen en Stouthamer, 2011
© Berendsen en Stouthamer, 2011
© Berendsen en Stouthamer, 2011
© Berendsen en Stouthamer, 2011
© Berendsen en Stouthamer, 2011
© Berendsen en Stouthamer, 2011
Betekenissen van ‘landschap’
 gewest
 monothematische regio
 uiterlijk (fysiognomie)
 eentonig
 polderlandschap
 landschap van NO Polder
 totaliteit van een gebied
© Berendsen en Stouthamer, 2011
Definitie van landschap
 Landschap = geïntegreerd geheel
waarbinnen zich statische en
dynamische evenwichten voordoen.
Het is het resultaat van een
ontwikkelingsgang (successie) en
heeft zijn uiterlijke verschijning in het
landschapsbeeld.
© Berendsen en Stouthamer, 2011
Belangrijke componenten
 relaties tussen geofactoren
 genese
 fysiognomie
© Berendsen en Stouthamer, 2011
Kenmerken van landschap
• dynamiek
• hoog/laag; extern, intern
• ontwikkeling (genese)
• structuur
• patroon, sequentie
© Berendsen en Stouthamer, 2011
Soorten landschappen
 Cultuurlandschappen
 Half-natuurlijke landschappen
 Bijna natuurlijke landschappen
 Natuurlijke landschappen
© Berendsen en Stouthamer, 2011
Hoogte
Van de Ven 1993
40 % van Nederland ligt
beneden zeeniveau
© Berendsen en Stouthamer, 2011
© Berendsen en Stouthamer, 2011
© Berendsen en Stouthamer, 2011
Fysische geografie van Nederland
 Het Nederlandse landschap
 wordingsgeschiedenis
 huidige en toekomstige situatie
 verband tussen landschappelijke factoren
Integratie van vakken: geologie,
geomorfologie, klimatologie, meteorologie,
bodemkunde, hydrologie, biologie, sociale
geografie, archeologie
© Berendsen en Stouthamer, 2011
Fysische geografie van Nederland
Opbouw van het college
 landschapsontwikkeling (genese;
inclusief de invloed van de mens)
 de geofactoren
 kenmerken huidige landschap
 samenhang tussen de
geofactoren
© Berendsen en Stouthamer, 2011
Geofactoren
Welke geofactoren zijn in Nederland
belangrijk?








gesteente
reliëf
klimaat / atmosfeer
bodem
water
vegetatie
fauna
mens
++
+
++
++
+++
© Berendsen en Stouthamer, 2011
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards