immunotherapie als veelbelovende nieuwe behandeling van hoofd

advertisement
IMMUNOTHERAPIE ALS VEELBELOVENDE NIEUWE
BEHANDELING VAN HOOFD HALS KANKER
C.ZUUR, JP.DE.BOER, A. AL-MAMGANI
KANKER IMMUNOTHERAPIE ”BREAKTHROUGH OF THE YEAR 2013”
IMMUNOTHERAPIE VOOR GEMETASTASEERD MELANOOM
• Larkin et al (Haanen)
• NEJM 2015
• 945 patiënten
• 58% response rates
• Plateau
WAT IS HET WERKINGSMECHANISME?
“CHECKPOINT BLOKKADE” IN HOOFD HALS KANKER: APD1
• Chow
- Pembrolizumab 200 mgr / 3 wks
- 132 patiënten
- ORR 20%
• Gillison
- Nivolumab 3 mg/kg
- 1 jaars overleving verdubbeld van 16% naar 36%
KAN DIT BETER?
• Combineren aPD1 en aCTLA4:
58% respons in melanoom en 31% respons in long carcinoom
• Neo-adjuvante versus adjuvante setting melanoom (OPACIN, C.Blank)
CONCLUSIE
“Breakthrough”: Immunotherapie heeft sommige
carcinomen tot chronische ziekte gemaakt
in patiënten die nu langer leven
en met een goede kwaliteit van leven
• Biomarker?
TUMOREN MET “HIGH MUTATIONAL LOAD”
HEBBEN BAAT BIJ IMMUNOTHERAPIE
Long, Melanoom
HNSCC
HPV ALS BIOMARKER VOOR IMMUNOTHERAPIE?
Overall survival na Cisplatin CRT voor orofarynx
carcinomen, Ang, NEJM 2010.
MICROENVIRONMENT
ALS BIOMARKER VOOR IMMUNOTHERAPIE?
Colon kanker:
4 soorten types stroma en immuun
cellen
CMS4: mesenchymaal: veel fibroblasten
Becht, Clin Cancer Res 2016.
HYPOXIE ALS BIOMARKER VOOR IIMMUNOTHERAPIE?
• HNSCC en NSCLC zijn vaak hypoxisch (Höckel 2001)
• Hypoxie en een minder geode prognose
• na RT (Overgaard 2011, Semenza 2015)
• na chemotherapie (diffusion limitation)
• na chirurgie (Colbert 2015).
PREKLINISCHE DATA (OA PHAN 2015):
HYPOXIE INTERFEREERT MET T CEL CAPACITEIT EN DIFFERENTIATIE
Is hypoxie bepalend voor T cel capaciteit en differentiatie?
FASE IB/II TRIAL IN CURATIEVE SETTING: DE IMCISION
IMCISION: STUDIE OPZET VOOR 32 PATIËNTEN
IMCISION: BEHANDELING, BEELDVORMING
BIR: BIORADIATIE & IMMUUNCHECKPOINT BLOKKADE
DE RATIONALE
BIR: BIORADIATIE & IMMUUNCHECKPOINT BLOKKADE
FASE I TRIAL IN CURATIEVE SETTING: HET SCHEMA
IMCISION
BIR
Download