OPTELLINGSWIP AFTREKKINGSHALTER 96 + 35 = …. 203 – 29

advertisement
OPTELLINGSWIP
AFTREKKINGSHALTER
96 + 35 = ….
+4
-4
100 + 31 = 131
203 – 29 = ….
-3
-3
200 – 26 = 174
We gebruiken een
tegengestelde bewerking!
We gebruiken
dezelfde bewerking!
VERMENIGVULDIGINGSWIP
DELINGSHALTER
88 x 5 = ….
:2
x2
44 x 10 = 440
124 : 4 = ….
:2
:2
62 : 2 = 31
We gebruiken een
tegengestelde bewerking!
We gebruiken
dezelfde bewerking!
Rekenvoordelen
Natuurlijke getallen
Kommagetallen
x 10
Komma één rang naar rechts
x 10
Één nul bij het getal voegen
x 100
Komma twee rangen naar rechts
x 100
Twee nullen bij het getal voegen
x 1000
Komma drie rangen naar rechts
x 1000
Drie nullen bij het getal voegen
: 10
Komma één rang naar links
: 10
Één nul weglaten of komma plaatsen
: 100
Komma twee rangen naar links
: 100
Twee nullen weglaten of komma plaatsen
: 1000
Komma drie rangen naar links
: 1000
Drie nullen weglaten of komma plaatsen
x 0,1
: 10
x5
Eerst x 10 en dan : 2
x 0,01
: 100
x 50
Eerst x 100 en dan : 2
x 0,001
: 1000
:5
Eerst : 10 en dan x 2
: 0,1
X 10
: 50
Eerst : 100 en dan x 2
: 0,01
X 100
x 25
Eerst x 100 en dan : 4
: 0,001
X 1000
: 25
Eerst : 100 en dan x 4
x 0,5
:2
x4
Eerst x 2 en dan nog eens x 2
:0,5
X2
:4
Eerst : 2 en dan nog eens : 2
x9
Eerst x 10 en dan - vermenigvuldigtal
x 11
Eerst x 10 en dan + vermenigvuldigtal
Volgorde van bewerkingen
1.
2.
3.
4.
Haakjes ( )
x en :
+ en –
Van links naar rechts ->
Download