Overeenkomst

advertisement
CAVV Business Club - Overeenkomst
Bedrijf
t.a.v.
adres
postcode en plaats
Eelde, datum
Betreft: Lidmaatschap CAVV Business Club
Geachte <heer/mevrouw>,
In navolging van eerder contact, stuur ik u hierbij de bescheiden die voor u van toepassing zijn voor
het lidmaatschap van de CAVV Business Club. Deze brief functioneert als overeenkomst die u tussen
studentenvereniging CAVV en uw bedrijf aangaat en is geldig voor de periode van kalenderjaar 2009.
Voor activering van uw lidmaatschap in de genoemde tijdsperiode, vraagt de Senaat van het CAVV u
een bijdrage van € bedrag,- euro (bedrag uitgeschreven). Na ontvangst van het verschuldigde bedrag
zal het CAVV u de volgende diensten aanbieden:
- Uw bedrijf treedt toe tot de CAVV Business Club voor de overeengekomen tijdsperiode;
- Uw naam/logo wordt kenbaar gemaakt op de website van het CAVV;
- Uw naam/logo wordt kenbaar gemaakt in de ‘Knuppel’ (verenigingsblad);
- Uw naam/logo wordt kenbaar gemaakt op de borden binnen de Sociëteit;
- Uw bedrijf krijgt de privilege om een lezing/presentatie te organiseren;
- Een delegatie van uw bedrijf is uitgenodigd op de jaarlijkse CAVV Business Club relatieborrel;
- Uw naam/logo wordt full colour gedrukt op 300 kredietkaarten van de vereniging.
Een uitgebreide omschrijving van bovenstaande diensten is terug te vinden in de speciale bijlage die
achtergrondinformatie over de opleiding, de studentenvereniging en de geleverde diensten verschaft.
Mochten er vanuit uw kant onduidelijkheden zijn omtrent de invulling van uw lidmaatschap, dan staan
wij u graag te woord.
Indien u akkoord bent met de hierboven genoemde afspraken, dan vragen wij u om deze brief te
ondertekenen en te retourneren aan de Senaat van het CAVV. Uw lidmaatschap wordt actief nadat
deze brief ondertekend is ontvangen en het verschuldigde bedrag is ontvangen op de bankrekening:
Corps Adspiranten Verkeersvlieger
ABN AMRO: 4939.31.082 te Eelde
o.v.v. Business Club + uw bedrijfsnaam
Deze brief heeft een algemeen karakter en wordt verstuurd aan nieuwe potentiële leden, maar geldt
ook als herinnering voor de huidige leden om hun lidmaatschap te verlengen. Indien u geen interesse
heeft in een nieuwe verbintenis met het CAVV, dan kunt u deze overeenkomst negeren en niet tot
betaling overgaan; uw lidmaatschap wordt dan niet verder verlengd.
Aldus overeengekomen op …………………………….. (datum), te …………………………….. (plaats)
Naam
Senaat van het CAVV
(In tweevoud opgemaakt, gaarne één exemplaar retourneren)
Naam van contactpersoon
Bedrijfsnaam
Download