Literatuurlijst Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie

advertisement
Literatuurlijst Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie
•
•
•
•
•
Korrelboom, K. & Ten Broeke, E. (2014), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie.
Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho ISBN: 978 90 469 0381 0
Hermans, D., Eelen, P., & Orlemans, H. (2007). Inleiding tot de gedragstherapie (zesde, geheel
herziene druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN: 978 90 313 4288 4
Keijsers, G., Van Minnen, A. en Hoogduin, K. (2012). Protocollaire behandelingen voor
volwassenen met psychische klachten deel 1. Amsterdam: Boom, ISBN: 978 94 610 5772 3.
Braet C. en Bögels, S. (2014). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten
met psychische klachten deel 1. Amsterdam: Boom, ISBN: 978 90 8953 205 3
Braet C. en Bögels, S. (2013). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische
klachten deel 2. Amsterdam: Boom, ISBN: 978 94 610 5016 8.
Download