Segment Zorgproduct Code Zorgprodct omschrijving Deklaratie

advertisement
Segment Zorgproduct
Code
029499002
B
B
029499006
029499016
B
B
029499017
B
029499020
B
029499021
029499022
B
029499027
B
029499034
B
B
029499039
B
099799019
B
099799028
B
010501004
010501005
B
010501008
B
010501010
B
011101003
B
B
011101004
B
011101010
B
029899003
B
029899004
029899005
B
029899006
B
029899007
B
B
029899008
B
029899011
B
029899013
B
119499047
119499048
B
119499051
B
120201010
B
120301010
B
120701018
B
B
120701025
B
120701026
B
120701027
129999038
B
129999040
B
129999049
B
B
129999063
129999065
B
B
129999070
B
129999072
129999081
B
179799007
B
179799015
B
B
120201013
120201014
B
120301015
B
B
129999088
B
129999089
129999090
B
129999091
B
B
129999092
B
120301007
120701023
B
120701024
B
B
129999062
129999077
B
129999078
B
B
120301017
Zorgprodct omschrijving
Deklaratie
code
Passanten
Tarief 2016
Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A246
€
1.093,08
Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A250
€
3.199,16
Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A259
€
1.216,11
Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A260
€
2.615,33
Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A263
€
933,36
Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A264
€
631,26
Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A265
€
1.405,56
Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A270
€
1.182,50
Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A277
€
301,84
1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A280
€
151,24
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat
15B731
€
428,96
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat
15B738
€
157,82
Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
15B905
€
546,94
Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
15B906
€
764,14
Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening15B909
(SOA)
€
457,13
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
15B910
€
194,39
Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
15B912
€
655,88
Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
15B913
€
470,09
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
15B918
€
182,02
Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een goedaardig gezwel van de huid
15C186
€
3.388,00
Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid
15C187
€
972,27
Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid
15C188
€
1.480,25
Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid
15C189
€
486,42
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid
15C190
€
559,32
Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid
15C191
€
1.250,84
Poliklinische diagnostiek/ingreep, 1 of 2 dagverplegingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel 15C194
van de huid €
301,73
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid
15C195
€
130,30
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige
15C559 aandoeningen
€
454,18
van/ rondom
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen
15C560
van/
€ rondom
397,38
de anus
1 of 2 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
15C563
€
120,24
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren
15C611
€
144,28
1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of eczeem
15C618
€
142,59
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren
15C626
€
139,62
Lasertherapie bij een ziekte van de nagels/ het haar
15C630
€
520,20
1 tot 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij een aandoening van haar/nagels
15C631
€
350,35
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de nagels/ het haar
15C632
€
139,61
Lasertherapie bij Een pigmentstoornis
15C642
€
755,82
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis
15C644
€
119,94
Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C652
€
881,00
Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C658
€
546,93
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C660
€
142,13
Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15C664
€
962,50
Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15C665
€
2.517,90
1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15C672
€
123,20
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking
15C959
€
511,02
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking
15C964
€
127,38
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren
15D624
€
979,09
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren
15D625
€
408,53
Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem
15D628
€
1.321,34
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids
15D636 bindweefsel
€
662,31
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van 15D637
huid of onderhuids
€
bindweefsel
322,11
Lichttherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15D638
€
1.209,34
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15D639
€
395,45
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15D640
€
314,72
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem
15E333
€
511,42
Meervoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar
15E337
€
920,18
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar
15E338
€
475,90
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 15E342
€
517,10
Meervoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15E343
€
984,97
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15E344
€
513,69
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking of eczeem
15E624
€
329,18
Download