Economie Economie Weten- Latijn Humane met 4 uur met 5 uur

advertisement
LESSENTABELLEN VIERDE JAAR ASO
2e graad
Economie
Economie
Weten-
Onderwijsvorm ASO
met 4 uur
met 5 uur
schappen
Latijn
Humane
2e leerjaar
wiskunde
wiskunde
32918
32918
32921
32920
32967
Nederlands
4
4
4
4
4
Frans
4
4
4
3
4
Engels
3
2
3
2
2
Duits
1
1
1
1
1
Wiskunde
4
5
5
5
4
Aardrijkskunde
1
1
1
1
1
Biologie
1
1
2
1
1
Chemie
1
1
2
1
1
Fysica
1
1
2
1
1
Godsdienst
2
2
2
2
2
Geschiedenis
2
2
2
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
2
2
2
Muzikale opvoeding
1
1
1
1
1
Informatica
1
1
1
1
1
Economie
4
4
-
-
-
Latijn
-
-
-
5
-
Cultuurwetenschappen
-
-
-
-
2
Gedragswetenschappen
-
-
-
-
3
32
32
32
32
32
wetenschappen
Talen
Wiskunde - Wetenschappen
Algemene vakken
Richtingsgebonden vakken
TOTAAL
VRIJ KATHOLIEK ONDERWIJS (Scholengemeenschap AMO)
KARENVELDSTRAAT 23
1745 OPWIJK
Tel. 052/35 71 22 - Fax 052/36 59 80
Instellingsnummer: 033291
Download