hoofdstuk 4 Mengen en scheiden

advertisement
hoofdstuk 4
Mengen en scheiden
De leerteksten in dit hoofdstuk zijn
oranje gedrukt.
Schrijf van elke paragraaf de
leertekst in je schrift. Dat is
huiswerk.
4.1
Waar gaat dit hoofdstuk over?
Wat zie je op plaatje A?
Koffiefilter: mengen,
scheiden of allebei?
Wat is dit voor
een apparaat?
4.2
Mengen vaak met water
Filmpje 1.Suspensies, Emulsies en Oplossingen
Filmpje 2. Mengen
Filmpje 3 Olie en water mengen niet met elkaar
water
water
water
water
+
+
vaste stof
+
+
vloeistof
vaste stof
vloeistof
=
=
=
=
oplossing
suspensie
oplossing
emulsie
Een emulgator zorgt
ervoor dat een
emulsie lange tijd een
emulsie blijft.
4.2
Mengen vaak met water
Water is een goed
oplosmiddel voor ……
Maar soms kun je beter iets anders
als oplosmiddel kiezen zoals……
Deze chemische
oplosmiddelen
gebruiken we
bijvoorbeeld bij ….
Als het oplosmiddel warm is
gaat het oplossen beter ..…
4.3
Scheiden
Filmpje 1 waterzuivering
Filmpje 2 indampen
Filmpje 3 Extraheren
Filmpje 4 filtreren
Filmpje 5 bezinken
Download