Basic Quality-label

advertisement
KST Elen behaalt opnieuw het Basic Quality-label
De Voetbalfederatie Vlaanderen (i.s.m. hun auditpartner
‘Double Pass/ Foot Pass’) heeft op 31 maart laatstleden beslist
om op basis van de auditresultaten 2014 opnieuw het Basic
Quality-label uit te reiken aan onze jeugdwerking.
Het is al de tweede keer in 2 jaar dat de jeugdwerking zich door een externe
organisatie laat doorlichten om de kwaliteit van haar voetbalopleiding te
bewaken. In 2012 gebeurde dat vrijwillig en behaalde KST Elen een eerste
kwaliteitslabel, of te wel een eerste “ster”, m.a.w. het maximum dat een
gewestelijke club na een eerste audit kan behalen.
Als gevolg van de grote hervorming van het jeugdvoetbal die in het seizoen
2014-2015 doorgevoerd wordt, waren wij als club met steile ambities (lees:
provinciaal voetbal) verplicht om ons nogmaals in te schrijven voor een
nieuwe audit, hoewel die eerste “ster” in principe nog geldig was t.e.m 2015.
Ondanks het feit dat wij terdege rekening hebben gehouden met de
verbeterpunten die ons na de eerste audit aangereikt werden, blijkt het
resultaat van de tweede audit op papier vergelijkbaar met het resultaat van
2012. Reden hiervoor is onder meer dat de auditoren geen rekening mochten
houden met onze realisaties van het huidige, lopende seizoen!
De oprichting van een U21-ploeg, de doorstroming van 2 à 3 jeugdspelers
naar de A-kern, de gezonde financiële toestand, de inrichting van een eigen
kantoorruimte, de zéér goede resultaten in de bijzondere provinciale
competitie, het steeds groeiende ledenaantal, het grotere aantal
gediplomeerde trainers, de vernieuwde website, het nieuwe, uitgebreide
opleidingsplan, de finales in de Limburgse en Vlaamse beker, de
gesprekken tot samenwerking met een nabijgelegen club, de prima
externe communicatie, etc. telden dus allemaal niet mee in het uiteindelijke
verdict. We zijn dus door de voetbalfederatie “op snelheid geklopt”, zoals
men dat zegt.
Verder is het ook zo dat wij geen afvaardiging van onze club in de hogere
voetbalinstanties hebben zetelen en dat wij (nog) geen vaste waarde waren
binnen het provinciaal voetbal. We stonden bij het uitdelen van de sterren,
dus zeker niet vooraan in de rij.
Dat we als bestuur erg teleurgesteld zijn over de beslissing van de VFV zal
dan ook niemand verbazen. Dat we alsnog onze stinkende best gaan doen
om verhaal te halen bij die instantie middels een ‘appeal’ (beroep), ook niet.
Wat er ook gebeurt, de VFV zal ons niet weerhouden om onze degelijke
opleiding voort te zetten. Onze trainers zullen op de ingeslagen weg en
volgens een (zeer goed bevonden) opleidingsplan alle spelers blijven
begeleiden onder het wakend oog van onze jeugdcoördinator.
Het bestuur blijft ambitieus, maar zal haar doelstellingen op korte termijn
wel moeten bijstellen. De voorziene budgetten blijven gelukkig ruim en
onveranderd en de visie op “goed leren voetballen in een familiale
omgeving” dus ook.
We zijn er ons bewust van dat onze spelers zeer gegeerd zijn in alle andere
clubs in de omgeving en dat ze nu met tientallen tegelijk uitgenodigd
worden om zich aan te sluiten bij hen. Er zijn zelfs clubs die zonder scrupules
allerlei beloftes doen die ze in onze ogen onmogelijk allemaal zullen kunnen
waarmaken, maar waar ouders en spelers zich pas achteraf zullen kunnen
over beklagen.
KST Elen laat desondanks deze waarschuwing al haar spelers - met pijn in het
hart - vrij om andere oorden op te zoeken en wenst elk spelertje daarbij ook
succes toe. Maak ons trots, laat iedereen zien dat je bij ons hebt leren
voetballen!
Tot slot, aan de spelers en ouders die wel blijven geloven dat wij hen/hun
kind tot maximale ontplooiing kunnen brengen: bedankt voor jullie
vertrouwen en voor jullie clubliefde! Jullie keuze stimuleert ons om verder
goed te besturen en zal op den duur zeker renderen.
Download