zaterdag 17 en zondag 18 mei 11:00 tot 17:00 uur

advertisement
WORKSHOPS*LEZING*MUZIEK*POËZIE*VERHALEN
5 Pim Rodenboog: In de expositieruimte van ‘t Aldahuys leest
de dichter voor uit eigen werk. De gedichten zijn Fries- en
Nederlandstalig en zijn vaak geïnspireerd op het Friese
landschap en alles wat “tichtby hûs en hiem” is.
12 Pieter D. Torensma: Zondagmiddag 18 mei, 16:00 uur, lezing
“De eeuwige natuur”, deze betreft een serie schilderijen “De
Iconen voor Geometer” én de wonderlijke vormen in de natuur.
Samen met beelden van zijn schilderijen word je meegenomen
op een grote ontdekkingstocht door de schepping, waar sprake
is van het gegeven van de “heilige geometrie”. € 5,00 p.p.
13 Tineke de Glee: "Kennismaking". In deze workshop (30 tot
40 min) maak je een ondergrond (kit, lijm, zand, steentjes e.d.)
de eerste fase. Daarna is de keuze om later de ondergrond te
komen beschilderen. Kosten € 5,00 p.p. De prijs is alleen voor
de eerste fase incl. materiaal. Beperkt aantal plaatsen dus van
tevoren aanmelden gewenst.
18 Hindrik van der Meer en Betske van der Meer - Stavenga:
Op beide dagen om 14:00, 15:00, en 16:00 uur, muziek en
Friese poëzie. Er wordt gespeeld op een mooie vleugel, op het
unieke kabinetorgel uit 1853 en op een drietal kistharmoniums.
29 Baukje de Vries: Miniworkshop kennismaking met klei.
Handvormen of draaien van een potje. Prijs incl. materiaal
en 1 x bakken. Koffie of thee € 5,00 p.p. Op beide dagen.
OPEN ATELIERS
WORKSHOPS
EXPOSITIES
MUZIEK
POËZIE
Op het terrein van Het kleine Paradijs expositie van BEELDEN
van Andreas Turmel en Jelly en Geert Dantuma.
*Voor actuele informatie kijk op www.friesekunstroute.nl
Camping De Slypstien
Met dank aan onze sponsors:
www.campingdeslypstien.nl
Littenseradiel
2014
Programma zondag 18 mei, voor jong en oud
DRAKENKUNST: Met oud afgedankt materiaal kun je de
kunstenaar in jezelf ontdekken en meewerken aan het maken
van een levensgrote draak (je kan oude en verweerde
voorwerpen meenemen ,lappen, metaal, hout e.d. laat je
fantasie werken, beslist geen grofvuil!).
OP VERHAAL: Verhalenvertellers Frank Belt & Mary Hofman
nemen je mee "Op Verhaal".
MUZIEK: Robin Feijten en Lèva Varei spelen klassieke duetten
op de dwarsfluit en solo's op piano.
PLANTAARDIGE KUNST: Bloemsierkunstenaar Dennis
Lanzaat van Mooi Anders Bloemen exposeert diverse groene
en plantaardige objecten.
Workshop: 14:00 uur, Maak een levend, veranderend en mooi
anders object met plantaardig aan het seizoen gebonden
materiaal. Kosten: € 5,00 p.p
33 Het kleine Paradijs:
Programma zaterdag 17 mei, voor jong en oud.
DRAKENKUNST: Met oud afgedankt materiaal kun je de
kunstenaar in jezelf ontdekken en meewerken aan het maken
van een levensgrote draak (je kan oude en verweerde
voorwerpen meenemen ,lappen, metaal, hout e.d. laat je
fantasie werken, beslist geen grofvuil!).
VLOT MET VERHALEN: Willem Feijten verteld verhalen aan
Camping voor tenten, toercaravans en campers
Westerein 31, 8842 LA WJELSRYP
Geopend van 1 april tot 1 november
RUTE
boord van een drijvend vlot.
FRIESTALIGE GEDICHTEN: Johannes Houtsma, de
torenwachter van de Oldenhove, draagt voor uit eigen werk.
MUZIEK: Robin Feijten en Lèva Varei spelen klassieke duetten
op de dwarsfluit en solo's op piano.
PLANTAARDIGE KUNST: Bloemsierkunstenaar Dennis
Lanzaat van Mooi Anders Bloemen exposeert diverse groene
en plantaardige objecten.
Workshop: 14:00 uur, Maak een levend, veranderend en mooi
anders object met plantaardig aan het seizoen gebonden
materiaal. Kosten: € 5,00 p.p
44 Gerrit Vlaskamp (1834-1906) Tuinarchitect: Expositie in
Museum It Tsiispakhús, Wommels, over Vlaskamp tuinen in
Littenseradiel. Tijdens de Keunstrûte (zat. en zon.) geldt een
gereduceerd entreetarief van € 2,50 p.p.
WMMEDIA Internet & vormgeving
www.wmmedia.nl
JF Frankena Winsum
Autobedrijf Menno Walinga
De Gauwe Krakeling
Hoogterp Makelaardij
01144
20
-- 2
Theetuin met terras aan het water, banketbakkerij,
bed & breakfast
Lytse Streek 6, 8831 XW WINSUM
Openingstijden: zaterdag en zondag 11:00 - 17:00 uur
Fysiotherapie Wommels
www.fysiotherapiewommels.nl
www.hoogterpmakelaardij.nl
2
0110
20
0
E
IIE
www.it-kruswetter.nl
www.autofirst-mennowalinga.nl
Coop Tolsma, Winsum
www.coop.nl/supermarkten/winsum-frl/coop-tolsma
www.degauwekrakeling.nl
Tandartsenpraktijk Wommels
Het kleine Paradijs
Craniosacraaltherapie Anna Amels
zaterdag 17 en zondag 18 mei
11:00 tot 17:00 uur
Overzichtsexpositie LUSTRUM EDITIE in Winsum
www.tandartswommels.nl
Centrum voor retraite en bijzonder overnachten.
Meilahuzen 9, 8734 GA EASTEREIN (via Reahûs)
Openingstijden Theetuin: zat. en zon. 11:00 - 17:00 uur
www.hetkleineparadijs.nl
Café Het Wapen van Baarderadeel
Sluytermanwei 27-29, 9023 AB JORWERT
Geopend zaterdag en zondag vanaf 11:00 uur
Koffie- en theeschenkerij Wolkom
Doarpsstrjitte 6, EASTERWIERRUM
Geopend ma.-vr. vanaf 10;30 uur.
Weekend vanaf 11:00 uur
ED
M EDIITT
M
Camping - Passantenhaven - Terras aan het water
Skrinserdijk 10, 8835 XE EASTERLITTENS
Dagelijks geopend vanaf 9:00 uur
5
TR
RUU
ST
US
LLU
www.frankenawinsum.nl
It Krúswetter
www.craniofriesland.nl.nl
Gemeente Littenseradiel
www.littenseradiel.nl
Mannen van Staal, Leeuwarden
www.mannenvanstaal.nl
De Omrin 22a
Doe mee aan de gratis loterij
en maak kans
op een raku vaas
van Jan Laferte !
www.friesekunstroute.nl
© 2014 Organisatie Keunstrûte Littenseradiel 2014 Design/pre-press: Art Attack, Waaksens
1 Lorette Dorreboom
Meubelstoffeerderij AS, Gele Buorren 3,
8834 XK BAARD
www.fotodorreboom.nl
5 Pim Rodenboog
Voorlezen poëzie
‘t Aldahys, Op ‘e Terp 6,
9025 BL BEARS
www.aldahuys.nl
Voorlezen z.a.z.
9 Els de Laaf (Allan)
Schilderijen
Buorren2, 8636 VB BRITSWERT
www.elsdelaaf.nl
13 Tineke de Glee
Schilderijen (acryl met materie)
Sirkelgong atelier, Van Burmaniawei 12,
8733 EP IENS www.sirkelgong.nl
Workshop
z.a.z.
2 Peter Luxen
3 Truus Huijbregts
Viltkunst en ambachtelijk viltwerk
Tongerwei 4, 8834 XC BAARD
Schilderijen
Maria Tsjerke Bears (Uniastate),
Tsjerkepaed 3, 9025 BM BEARS
www.sijkarispens.nl
Schilderijen
Faldenserwei 30, 8834 XJ BAARD
http://peterluxen.ketmia.net
7 Afke Nouta
Diverse technieken
Sint Joriskerk, Terp 2,
8636 VB BRITSWERT
6 Anna Gerritsma
Objecten en installaties
t Aldahys, Op ‘e Terp 6,
9025 BL BEARS
www.aldahuys.nl
11 Mijk Cando
Fotowerk
t Aldahys, Op ‘e Terp 6,
9025 BL BEARS
www.aldahuys.nl
10 Elbrich hendriks
Schilderijen en giclées
Húns 31, 8832 KC HUNS
www.pietertorensma.nl
4 Sijka Rispens
8 Groepsexpositie Britswert
12 Pieter D. Torensma
Lezing z.a.z.
16 Douwe de Bildt
Tekeningen en beelden
Buorren 2, 8636 VB BRITSWERT
www.elbrich.nl
15 Willien Beuk
Schilderijen
Het Wapen van Baarderadeel,
Sluytermanwei 27. 9023 AB JORWERT
20 Martje Visser
Objecten en assemblages
Het Wapen van Baarderadeel,
Sluytermanwei 27, 9023 AB JORWERT
www.atelier-maliebaan.jouwweb.nl
19 Renée van Bezooijen
Viltwerk
Tsjerkebuorren 8, 8732 ED KUBAARD
www.martjevisser.info
24 Gerdie de Jong
Handbeschilderde jurken
Joarumerleane 4a, 8732 EC KUBAARD
www.gerdiedejong.nl
Schilderijen en mozaieken
Tsjerkebuorren 17, 8732 ED KUBAARD
www.atelier-lytsein.jouwweb.nl
23 Tieneke van Montfort
Joarumerleane 4a, 8732 EC KUBAARD
www.glasspel.nl
Tekeningen
Butewei 16, 9021 CS
EASTERWIERRUM
www.mijkcando.exto.nl
14 Skildersgilde Wommels
Groepsexpositie
18 Hindrik van der Meer
Muziek, beelden en rondleiding
Fûns 10, 9023 AP JORWERT
22 Kees van Leeuwen
Schilderijen
Tsjerke Iens, Van Burmaniawei 3,
8733 EP IENS
Muziek z.a.z.
17 Ankie Douma
Schilderijen
Het Wapen van Baarderadeel,
Sluytermanwei 27, 9023 AB JORWERT
www.ankiedouma.nl
Schilderijen
Joarumerleane 4a, 8732 EC KUBAARD
www.kunstvankees.nl
21 Monique Verbruggen
Glasfusion en glas in lood
Joarumerleane 4a, 8732 EC KUBAARD
www.moglas.nl
Download