Radiologie - Groene Hart Ziekenhuis

advertisement
Radiologie
Bepaling passagetijd dikke darm
Inleiding
Uw behandelend arts heeft een onderzoek
van de dikke darm met u afgesproken. Dit
onderzoek heet ´bepaling passagetijd dikke
darm´ oftewel: bepaling colonpassagetijd
(colon = dikke darm). In principe gebeurt dit
onderzoek op de afdeling Radiologie.
In deze folder vindt u algemene informatie
over dit onderzoek en welke voorbereidingen
u treft.
Afspraak maken
Voor het maken / wijzigen van een afspraak
belt u maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur
en 17.00 uur naar de afdeling Radiologie op
telefoonnummer (0182) 505015.
Wanneer u via uw huisarts een verwijsbrief
heeft ontvangen met een uniek nummer voor
Zorgdomein, vermeldt u bij het maken van de
afspraak dit Zorgdomein-nummer. Tevens
vermeldt u uw naam en geboortedatum.
Wat neemt u mee?
• Zorgverzekeringspapieren
• Identificatiebewijs
• Afsprakenmapje
• Aanvraagformulier radiologie (indien u
deze heeft meegekregen van uw
behandelend arts) Zonder
aanvraagformulier moet u er rekening
mee houden dat het onderzoek wellicht
geen doorgang kan vinden.
• Nummer Zorgdomein (indien aanvraag
via Zorgdomein)
Doel onderzoek
Door dit onderzoek kunnen we de snelheid
bepalen waarmee de darminhoud uw dikke
darm passeert.
Het onderzoek wordt gedaan met
zogenaamde markers. Markers kunt u zich
voorstellen als kleine kraaltjes van 2 mm.
groot, die we op de röntgenbeelden kunnen
zien.
Ze hebben dezelfde passagetijd als uw
normale darminhoud. De markers veranderen
uw darminhoud niet en worden niet verteerd.
Ze kunnen geen kwaad, ook niet als zij langer
in uw darm blijven zitten.
Om de passagetijd van de markers te
bepalen, maken we gedurende een aantal
dagen een foto van uw darm. Zo zien we
waar de markers zitten en hoe snel deze uw
darm verlaten.
Voorbereiding
Het is belangrijk dat u drie dagen voor uw
eerste afspraak, geen medicijnen gebruikt
die de activiteit van uw dikke darm
beïnvloeden, bijvoorbeeld laxeermiddelen.
Verder kunt u eten en drinken zoals u gewend
bent en uw gebruikelijke activiteiten doen.
Eén uur voor uw eerste afspraak neemt u alle
markers in. Dit zijn twintig stuks. U hebt deze
meegekregen bij het maken van uw
afspraak.
Het onderzoek
Er wordt vijf dagen lang en altijd op hetzelfde
tijdstip één foto van uw dikke darm gemaakt.
Deze foto’s worden van maandag tot en met
vrijdag gemaakt. U krijgt dus in totaal vijf
afspraken mee.
Vaak hebben op vrijdag de meeste markers
het lichaam verlaten. Is dit bij u niet het geval,
dan maken we ook in het weekend foto’s.
Duur van het onderzoek
Per keer zal het onderzoek ca. 10 minuten
duren.
Na het onderzoek
U heeft geen nazorg nodig.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van uw
behandelend specialist.
Wat te doen bij verhindering?
Als u bent verhinderd, wilt u ons dan a.u.b.
tijdig bellen. U kunt dan meteen een nieuwe
afspraak maken.
• Afdeling Radiologie Bleulandlocatie:
Bleulandweg 10, Gouda
• Afdeling Radiologie Jozeflocatie:
Jan van Beaumontstraat, Gouda
• telefoon: (0182) 505015.
Vragen en inlichtingen
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook
kunt u bellen naar het algemene
informatienummer (0182) 505050.
Hebt u na het lezen van deze folder vragen
over dit onderzoek van de dikke darm, dan
kunt u bellen met de afdeling Radiologie.
Op ………………………dag
d.d. ………………………
wordt u om ………………uur
op de afdeling Radiologie
van de ……… -locatie verwacht.
Indien u uw afspraak niet ten minste 24 uur
van te voren hebt afgezegd, kunnen u
kosten in rekening worden gebracht.
Colofon
uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
juni 2011
05.08.072
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards