15 Vragen voor Evolutionisten

advertisement
15 Vragen voor
Evolutionisten
Evolutie: de naturalistische oorsprong van
leven en zijn diversiteit
Bron: http://creation.com/images/pdfs/flyers/15questions-for-evolutionists-s.pdf
Vertaling door M.V.
1. Hoe ontstond leven?
Evolutionistisch professor Paul Davies erkende:
“Niemand weet hoe een mengeling van levenloze chemicaliën zichzelf spontaan organiseerde tot de eerste levende cel”. Andrew Knoll, professor biologie, Harvard, zei:
“Wij weten echt niet hoe leven ontstond op deze planeet”. Een minimale cel heeft verscheidene honderden
proteïnen nodig. Zelfs indien elk atoom in het universum
een experiment zou zijn met al de correcte aminozuren
aanwezig voor elke mogelijke moleculaire vibratie in het
veronderstelde evolutionaire tijdperk van het universum,
dan zou niet eens één gewone functionele proteïne gevormd worden. Hoe zou dan leven met honderden proteïnes kunnen ontstaan, gewoon op chemische wijze, zonder
intelligent ontwerp?
http://creation.com/origin-of-life-questions-andanswers.
2. Hoe ontstond DNA?
De DNA-code is een gesofistikeerd taalsysteem met
letters en woorden waarbij de betekenis van de woorden
geen verband houdt met de chemische eigenschappen van
de letters - net zoals de informatie op deze pagina niet
een product is van de chemische eigenschappen van de
inkt (of de pixels op een scherm). Welk ander coderingssysteem bestond er zonder intelligent ontwerp? Hoe
kwam het DNA-coderingssysteem tot ontstaan zonder dat
het werd gecreëerd?
http://creation.com/genetic-code-intelligence.
3. Hoe konden mutaties - accidentele
kopiefouten (DNA ‘letters’ gewisseld,
verwijderd of toegevoegd, genen gedupliceerd, chromosoominversies, enz.) de grote massa’s informatie creëren in
het DNA van levende dingen?
Hoe konden zulke fouten de 3 miljard letters aan DNAinformatie creëren om een microbe te veranderen in een microbioloog? Er is informatie over hoe proteïnes te maken en ook zo
voor het controleren van hun gebruik - zoals een kookboek de
ingrediënten aangeeft en ook de instructies over hoe ze te gebruiken. Het ene zonder het andere is nutteloos.
http://creation.com/meta-information.
Mutaties zijn gekend voor hun destructieve effecten, inbegrepen
meer dan 1000 menselijke ziekten, zoals hemofilie (bloederziekte). Zelden zijn ze nuttig. Maar hoe kan bestaande door elkaar
gegooide DNA-informatie een nieuw biochemisch pad creëren,
of nano-machines die vele componenten hebben, om ‘slijm-totu’ (‘goo-to-you’) evolutie mogelijk te maken? Een voorbeeld:
Hoe kon een 32-componenten rotatiemotor zoals ATP-synthase
(die de energiestroom ATP produceert voor alle leven), of robots
zoals kinesine (een ‘postman’ die pakjes aflevert binnenin cellen) ontstaan?
http://creation.com/the-evolution-trains-a-comin.
4. Waarom wordt natuurlijke selectie, een
principe erkend door creationisten, onderwezen als ‘evolutie’, alsof dit de oorsprong en
diversiteit van leven verklaart?
Per definitie is dit een selectief proces (selecteren uit reeds bestaande informatie), niet een creatief proces. Het kan de overleving (survival of the fittest) van de sterksten verklaren (waarom
bepaalde genen creaturen meer ten goede komen in bepaalde
milieus), maar niet het bereiken (arrival of the fittest) van de
sterksten (waar de genen en creaturen in de eerste plaats vandaan
komen). De dood van enkelingen die niet aangepast zijn aan een
milieu, en de overleving van aangepasten verklaart niet de oorsprong van de trekken die een organisme aangepast maken aan
een milieu. Voorbeeld: Hoe kunnen kleine variaties van vinkensnavels de oorsprong verklaren van snavels of vinken? Hoe verklaart natuurlijke selectie ‘slijm-tot-u’ evolutie?
http://creation.com/defining-terms.
5. Hoe ontstonden nieuwe biochemische paden, waarbij veelvoudige enzymes opeenvolgend samenwerken?
Elk biochemisch pad en elke nano-machine vereist veelvoudige
werkzame proteïne/enzym-componenten. Hoe konden ‘gelukkige’ accidenten zelfs maar één van de componenten creëren, laat
staan 10, 20 of 30+ tezelfdertijd, en dikwijls in een noodzakelijk
geprogrammeerde opeenvolging? Evolutionistisch biochemicus
Franklin Harold schreef: “Wij moeten toegeven dat er heden
geen gedetailleerde darwiniaanse verslagen zijn van evolutie van
enig biochemisch of cellulair systeem; slechts een verscheidenheid van wensvolle speculaties”.
http://creation.com/design-in-living-organisms-motors-atpsynthase. (met animatie).
6. Levende dingen zien eruit als dat zij ontworpen werden, hoe weten evolutionisten dan
dat ze niet ontworpen zijn?
Richard Dawkins schreef: “Biologie is de studie van gecompliceerde dingen die het uiterlijk hebben van ontworpen te zijn met
een doel”. Francis Crick, de medeontdekker van de dubbele
helixstructuur van het DNA, schreef: “Biologen moeten constant
in gedachten houden dat wat zij zien niet ontworpen werd, maar
veeleer geëvolueerde”. Het probleem voor evolutionisten is dat
levende dingen teveel ontwerp vertonen. Wie zal bezwaar maken
wanneer een archeoloog zegt dat aardewerk wijst op menselijk
ontwerp? Maar als iemand het ontwerp in levende dingen toeschrijft aan een ontwerper dan is dat niet accepteerbaar. Waarom
zou wetenschap eerder moeten beperkt worden tot naturalistische
oorzaken in plaats van tot logische oorzaken?
http://creation.com/refuting-evolution-chapter-9-is-the-designexplanation-legitimate.
7. Hoe ontstond multicellulair leven?
Hoe konden cellen, aangepast voor individuele overleving, ‘leren’ van samen te werken en zich te specialiseren (inbegrepen het
ondergaan van geprogrammeerde celdood) om complexe planten
en dieren te creëren?
http://creation.com/multicellularity.
8. Hoe ontstond seksuele voortplanting?
Aseksuele reproductie biedt tot tweemaal zoveel reproductief
succes (‘geschiktheid’) als seksuele reproductie, hoe kon de laatste dan ooit genoeg voordeel verwerven om geselecteerd te worden? En hoe konden louter chemie en fysica de aanvullende apparaten uitvinden die tezelfdertijd nodig zijn (niet-intelligente
processen kunnen niet plannen voor toekomstige coördinatie van
mannelijke en vrouwelijke organen)?
http://creation.com/refuting-evolution-2-chapter-11-argumentevolution-of-sex.
9. Waarom missen we de (nochtans te
verwachten) talloze miljoenen fossielen van
overgangsvormen?
Darwin maakte notie van het probleem, maar het blijft bestaan.
De evolutionaire genealogie in leerboeken zijn gebaseerd op
verbeelding, niet op fossiel bewijsmateriaal. De bekende Harvard
paleontoloog (en evolutionist) Stephen Jay Gould
schreef: “De extreme zeldzaamheid van overgangsvormen in het fossielenverslag blijft bestaan als het zakengeheim van de paleonthologie”. Ook andere evolutionistische fossielexperten erkennen het probleem.
http://creation.com/that-quoteabout-the-missingtransitional-fossils.
10. Waarom bleven ‘levende fossielen’
onveranderd in de veronderstelde honderden miljoenen jaren, als evolutie in
hetzelfde tijdsframe microben in mensen
veranderde?
Professor Gould schreef: “De handhaving van stabiliteit
binnen de soorten moet beschouwd worden als een
belangrijk evolutionair probleem”.
http://creation.com/fossils-questions-andanswers#living.
11. Hoe kon blinde chemie geest/ intelligentie, betekenis, altruïsme en moraliteit creëren?
Als alles is geëvolueerd, en wij hebben God uitgevonden,
zoals evolutionisten zeggen, wat voor doel of betekenis is
er dan aan het menselijk leven? Zouden studenten dan
nihilisme (het leven is betekenisloos) moeten leren in
wetenschapscursussen?
http://creation.com/gk-chesterton-darwinism-is-anattack-upon-thought-itself.
12. Waarom tolereren
flexibele verhalen?
evolutionisten
Evolutionisten hanteren vaak flexibele verhalen om observaties ‘uit te leggen’ die tegen de evolutietheorie ingaan. NAS-lid (VS) dr. Philip Skell schreef: “Darwiniaanse verklaringen voor zulke dingen zijn dikwijls te
flexibel: Natuurlijke selectie maakt mensen zelfgecentreerd en agressief - behalve wanneer dit hen altruistisch en vreedzaam maakt. Of natuurlijke selectie produceert viriele mannen die onstuimig hun zaad verspreiden - behalve wanneer het mannen verkiest die getrouwe
beschermers en kostwinners zijn. Wanneer een uitleg zo
flexibel is dat het elk gedrag kan uitleggen, is het moeilijk deze experimenteel te toetsen, en nog minder te gebruiken als een katalysator voor wetenschappelijke ontdekking”.
http://creation.com/images/pdfs/tj/j18_3/j18_3_17.pdf.
13. Waar zijn de wetenschappelijke doorbraken, te danken aan evolutie?
Dr. Marc Kirschner, voorzitter van het Department of Systems
Biology, Harvard Medical School, zei: “In feite, in de laatste 100
jaren is bijna alles van de biologie voortgegaan los van evolutie,
behalve evolutionaire biologie zelf. Moleculaire biologie, biochemie, fysiologie hebben helemaal niets aan evolutie te danken”. Dr. Skell schreef: “Het is onze kennis over hoe deze organismen eigenlijk opereren, geen speculaties over hoe ze miljoenen jaren geleden zijn opgekomen, die essentieel zijn voor medici, dierenartsen, boeren …”. In feite hindert evolutieleer medische ontdekking. Waarom onderwijzen dan scholen en universiteiten zo dogmatisch evolutie, waardoor ze tijd stelen van de
experimentele biologie die zo heilzaam is voor de mensheid?
http://creation.com/
http://creation.com/science-questions-and-answers#relevance.
14. Wetenschap omvat experimenteren om uit
te vissen hoe dingen werken, hoe ze opereren. Waarom dan wordt evolutie, een theorie
over geschiedenis, onderwezen alsof ze hetzelfde is als operationele wetenschap?
Men kan geen experimenten doen met, of zelfs maar observeren
wat er gebeurde in het verleden. Toen Richard Dawkins gevraagd werd of evolutie werd geobserveerd, zei hij: “Evolutie
werd geobserveerd. Het is gewoon dat het niet werd geobserveerd terwijl het gebeurde”.
http://creation.com/its-not-science#distinction.
15. Waarom is een fundamenteel religieus
idee, een dogmatisch geloofssysteem dat het
bewijsmateriaal niet kan verklaren, onderwezen in wetenschappelijke cursussen?
Karl Popper, befaamd wetenschappelijk filosoof zei: “Darwinisme is geen toetsbare wetenschappelijke theorie maar een
metafysisch [religieus] onderzoeksprogramma …”. Michael
Ruse, evolutionistisch wetenschappelijk filosoof gaf toe: “Evolutie is een religie. Dit was waar voor evolutie in het begin, en het
is nog steeds waar voor evolutie vandaag”. Als men “geen religie
mag onderwijzen in wetenschapscursussen”, waarom wordt dan
evolutie onderwezen?
http://creation.com/the-religious-nature-of-evolution;
http://creation.com/its-not-science.
E-mail: [email protected]
Website: www.verhoevenmarc.be
http://creation.com/question-evolution
Download