Functionele biologie

advertisement
Vacante profielen in de FWO-Expertpanels
Bio1: Moleculaire en Cellulaire Biologie
Profielen:
-
Structurele biologie
Biofysica
Computationele biologie
Systeembiologie
Bio2: Functionele Biologie
Profielen:
-
Plant fysiologie
Moleculaire microbiologie
Cult3: Geschiendenis, Kunstgeschiedenis en Archeologie
Profielen:
-
Kunstgeschiedenis (van moderne tijden)
Cult4: Theologie, Filosofie enGodsdienstwetenschappen
Profielen:
-
Theologische ethiek
Islam
Oosterse religies
Niet-Westerse wijsbegeerte
G&M1: Rechtswetenschappen en Criminologie
Profielen:
-
Handels-, financieel en economisch recht
Strafrecht en strafprocesrecht
Recht en wetenschap & technologie
Straf en strafrechtsbedeling
Criminologie
G&M2: Economie, Bedrijfseconomie en Management
Profielen:
-
Marketing
Marketing modeling
Bedrijfsfinanciering/governance/accounting/auditing
G&M3: Psychologie, Pedagogiek, Onderwijskunde en Sociaal Werk
Profielen:
-
Experimentele psychologie
Kwantitatieve psychologie en psychometrie
Neuropsychologie
Methodologie en statistiek van de gedragswetenschappen
G&M4: Sociale-, Politieke- en Communicatiewetenschappen
Profielen:
-
Internationale betrekkingen
Bestuurswetenschappen
Arbeidssociologie, bedrijfssociologie en/of organisatiesociologie
Gezondheidssociologie en/of gezinssociologie (ook sociale psychologie)
Onderwijs- en cultuursociologie, vrijetijdsstudies, socialisatie
Sociale ongelijkheid en minderheden; sociaal beleid en de welvaartsstaat en/of
macrosociologie (historische en vergelijkende sociologie)
Sociologische theorie
Antropologie
Med1: Farmaceutische Wetenschappen en Eiwitchemie
Profielen:
-
Analyse van geneesmiddelen
Farmacologie en toxicologie
Functioneel eiwitonderzoek in cellulaire basisprocessen
Med2: Genetica, Functioneel Genoomonderzoek, Bio-informatica,
Ontwikkelingsbiologie
Profielen:
-
Humane en klinische genetica
Bio-informatica
Micro RNA
Med3: Microbiologie en Immunologie
Profielen:
-
Transplantatie immunologie
Dierengeneeskundige bacteriologie of mycologie
Moleculaire bacteriologie
Auto immuniteit
Med4: Kankeronderzoek
Profielen:
-
Kankergenetica en -genomica
Translationeel heelkundige en aanverwante therapieën
Klinisch onderzoek van de meest voorkomende kankers
Med5: Celbiologie, Fysiologie and Fysiopathologie en
Medisch Klinisch Onderzoek van Orgaansystemen I
Profielen:
-
Psychiatrie
Biologische psychiatrie
Med6: Celbiologie, Fysiologie and Fysiopathologie en
Medisch Klinisch Onderzoek van Orgaansystemen II
Profielen:
-
Nefrologie en homeostase
Hematologie (trombose)
Medische beeldvorming
Med7: Celbiologie, Fysiologie and Fysiopathologie en
Medisch Klinisch Onderzoek van Orgaansystemen III
Profielen:
-
Gastroenterologie
Endocrinologie
Diabetes
Metabolisme en voeding
Gyneacologie
Urogenitaal
Hepatologie
Voortplanting van dieren
Signaaltransductie
Membraantransport en ionenkanalen
Moleculaire celbiologie
Medische beeldvorming
Reproductive
Med8: Gezondheidswetenschappen
Profielen:
-
Fysiotherapie
Bewegingswetenschappen
W&T1: Wiskundige Wetenschappen
Profielen:
-
Kanstheorie, statistiek
W&T2: Fysica
Profielen:
-
Fundamentele interacties en deeltjes, theorie
Klassieke mechanica, kwantummechanica, inclusief kwantum informatie
Thermische en statische fysica
Complexe systemen en niet-lineaire systemen
W&T3: Gecondenseerde Materie en Fysische Chemie
Profielen:
-
Structuur, structurele fase-overgangen, mechanische eigenschappen, defecten,
structuur-eigenschappen van relaties
Niet-homogene, wanordelijke en gedeeltelijk geordende systemen
Collectieve kwantumfenomenen en excitaties
Elektronische structuur en transportmechanismen, halfgeleiderfysica
Fysica en chemie van oppervlakken en grenslagen, laagdimensionele systemen en
nanoschaal systemen
Fotonica
Biofysica
Chemische fysica, theoretische, computationele en fysische chemie
Polymeerfysica en zachte materie
Spectroscopische methoden en nucleaire vaste stof fysica en instrumentele fysische
chemie
W&T5: Informatica en Kennistechnologie
Profielen:
-
Software ontwikkeling, programmeertechnologieën
Machine learning, data-minig, bio-informatica
Databanken, multimedia, web- en informatieve systemen en hun management, mensmachine interacties
Theoretische informatica
Artificiële intelligentie
W&T7: Energie, Elektrotechniek, Elektronica en Werktuigkunde
Profielen:
-
Signaalverwerking (spraak, beeld)
W&T9:Wetenchap en Technologie van Constructies en de Gebouwde Omgeving
Profielen:
-
Architectuur en architectuurwetenschappen, gebouwd erfgoed,
bewaring en duurzaamheid
Gebouwde omgeving
Download